Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Алекса Крминац (EE 70/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Контролер оптималне ефикасности регулисаног електромоторног погона са машином једносмерне струје са независном побудом
Тема (Eng):Optimal control of speed regulated DC motor drive
Датум одбране:19.07.2024. 14:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Рељић
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Андрија Станишић (E2 105/2023)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена федеративног учења у решавању проблема бинарне класификације
Тема (Eng):Application of Federated Learning in Solving the Problem of Binary Classification
Датум одбране:19.07.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСилвиа Гилезан
Редовни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Маша Вељић (II 30/2020)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање производног система за производњу украсних кеса
Тема (Eng):Designing a production system for the production of decorative bags
Датум одбране:19.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторМилован Лазаревић
Редовни професор
ЧланАндреа Иванишевић
Редовни професор
 
Студент:Катарина Хорњак (IM 137/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа ризика од пожара у домаћинствима
Тема (Eng):The Analysis of Fire Risk in Households
Датум одбране:19.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Попов
Редовни професор
МенторЉиљана Поповић
Доцент
ЧланТања Вранић
Асистент - др наука
 
Студент:Софија Дангубић (IT 15/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање информационог система за подршку пословања продавнице пчеларских производа и опреме
Тема (Eng):Desogning an information system to support the business of a beekeping products and equipemnt store
Датум одбране:19.07.2024. 11:00
Место одбране:303 - Кабинет
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Редовни професор
МенторДушанка Дакић
Доцент
ЧланМирослав Стефановић
Доцент
 
Студент:Милан Гвозденовић (E1 112/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПРЕЛАЗНИХ РЕЖИМА НА МОДЕЛУ 20[кВ] МРЕЖЕ ПРИЛИКОМ АУТОМАТСКОГ ПОНОВНОГ УКЉУЧЕЊА
Тема (Eng):ANALYSIS OF TRANSIENT REGIMES IN A 20kV NETWORK MODEL DURING AUTO-RECLOSING
Датум одбране:18.07.2024. 12:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторСтеван Цветићанин
Ванредни професор
ЧланДамир Мађаревић
Ванредни професор
 
Студент:Немања Вујадиновић (SV 28/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Поређење Neural Style Transfer и Cycle Generative Adversarial Network приступа за генерисање стилизованих слика
Тема (Eng):Comparison of Neural Style Transfer and Cycle Generative Adversarial Network approaches for image style transfer
Датум одбране:18.07.2024. 11:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЖељко Вуковић
Доцент
 
Студент:Срђан Стјепановић (SV 16/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Класификација сајбер насиља у тексту употребом неуронских мрежа и статистичких модела машинског учења
Тема (Eng):Cyberbullying text classification using neural networks and statistical machine learning models
Датум одбране:18.07.2024. 11:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЖељко Вуковић
Доцент
 
Студент:Небојша Коледин (E1 31/2023)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Управљање синхроним мотором са перманентним магнетима на ротору у електромоторним погонима без давача на вратилу
Тема (Eng):Sensorless control of permanent magnet synchronous electric drives
Датум одбране:18.07.2024. 10:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникСтеван Цветићанин
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланМирна Капетина
Ванредни професор
 
Студент:Анђела Котур (GI 58/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Упоредна анализа квалитета наноса лепила при изради брошура бешавном техником
Тема (Eng):Comparative analysis of adhesive application quality in brochure production using the perfect binding technique
Датум одбране:18.07.2024. 10:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторМагдолна Пал
Ванредни професор
ЧланБојан Бањанин
Доцент
 
Студент:Милош Костић (ST 71/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интермодални терминали Балтичког региона
Тема (Eng):Intermodal terminals of the Baltic region
Датум одбране:18.07.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Вања Олах (Z1 13/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Третман отпадне воде у циљу уклањања карбендазима и линурона биосорпцијом
Тема (Eng):Treatment of wastewater to remove carbendazim and linuron by biosorption
Датум одбране:18.07.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторИвана Михајловић
Ванредни професор
ЧланСавка Адамовић
Ванредни професор
 
Студент:Дорис Векић (ZK 14/2018)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПОЖАРНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ПОГОНА ЗА ПРИПРЕМУ И ТРАНСПОРТ НАФТЕ И ГАСА „НИС“ А.Д. ЕЛЕМИР
Тема (Eng):Analysis of the fire load of the plant for the preparation and transportation of oil and gas "NIS" A.D. Elemir
Датум одбране:17.07.2024. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДејан Лукић
Редовни професор
МенторМитар Јоцановић
Редовни професор
ЧланВелибор Карановић
Ванредни професор
 
Студент:Сања Кеча (ZK 16/2018)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПОЖАРНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА И ПРОЦЕНА РИЗИКА ЕУРОАЛАРМ МЕТОДОМ У КОМПАНИЈИ „ХЕМОФАРМ“
Тема (Eng):ANALYSIS OF FIRE LOAD AND RISK ASSESSMENT USING THE EUROALARM METHOD IN THE "HEMOFARM" COMPANY
Датум одбране:17.07.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВелибор Карановић
Ванредни професор
МенторМитар Јоцановић
Редовни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Јелена Рајић (IM 195/2017)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Трендови паковања у козметичкој индустрији кроз осврт на паковања органских и природних козметичких производа
Тема (Eng):Packaging Trends in Cosmetic Industry through view on Packaging of Organic and Natural Cosmetic Products.
Датум одбране:17.07.2024. 11:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЈелена Спајић
Доцент
МенторВијолета Врховац
Доцент
ЧланСтеван Милисављевић
Редовни професор
 
Студент:Анастасија Кањевац (IM 105/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Испитивање задовољства корисника логистичким провајдерима на територији Републике Србије
Тема (Eng):Consumer Satisfaction Survey with Logistics Providers in the Territory of the Republic of Serbia
Датум одбране:17.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЈелена Спајић
Доцент
МенторВијолета Врховац
Доцент
ЧланСтеван Милисављевић
Редовни професор
 
Студент:Игор Јорговановић (E2 1/2023)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Естимација крвног притиска помоћу вештачких неуронских мрежа на основу обележја из фотоплетизмограма
Тема (Eng):Feedforward neural network approach for blood pressure estimation from PPG signals
Датум одбране:17.07.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Станишић
Ванредни професор
МенторЛука Мејић
Доцент
ЧланСлободан Табаковић
Редовни професор
 
Студент:Нађа Кљештановић (IT 23/2020)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање шеме базе података информационог система за подршку пословања предузећа за пружање услуга у области дистрибуције воде и апарата за воду
Тема (Eng):Design of a Database Schema for Information System to Support Business of a Company for the Distribution of Botteled Water and Drinking Water Machines
Датум одбране:17.07.2024. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Мандић
Ванредни професор
МенторСоња Ристић
Редовни професор
ЧланМирослав Стефановић
Доцент
 
Студент:Јелена Цветићанин (AR 73/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат ентеријера дуплекса у Новом Саду
Тема (Eng):Interior Design Project of a Duplex in Novi Sad
Датум одбране:16.07.2024. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Тодоров
Ванредни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланДимитрије Николић
Доцент
 
Студент:Марија Петровић (AR 32/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Угоститељски објекат за смештај на падинама Банау пиринчаних тераса на Филипинима
Тема (Eng):Accommodation Facility on the Slopes of the Banaue Rice Terraces in the Philippines
Датум одбране:16.07.2024. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Тодоров
Ванредни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланДимитрије Николић
Доцент
 
Студент:Иван Оличков (MH 29/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој хардвера и софтвера роботизованог дефанзивног кошаркашког играча
Тема (Eng):Development of hardware and software for a robotic defensive basketball player
Датум одбране:16.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДрагана Орос
Ванредни професор
МенторЛасло Тарјан
Ванредни професор
ЧланСрђан Тегелтија
Ванредни професор
 
Студент:Марко Вукић (M3 1/2023)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Нумерички прорачун проточне карактеристике регулационог вентила
Тема (Eng):Numerical Calculation of a Control Valve Flow Characteristic
Датум одбране:16.07.2024. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаша Букуров
Редовни професор
МенторСлободан Ташин
Ванредни професор
ЧланТодор Бачкалић
Редовни професор
 
Студент:Радован Ратковић (M3 12/2021)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прорачун двофазног сепаратора у оквиру сабирно-отпремне нафтне станице “Иђош”
Тема (Eng):Calculation of the two-phase separator within the Crude Oil Gathering and Dispatching Station "Iđoš"
Датум одбране:16.07.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаша Букуров
Редовни професор
МенторСлободан Ташин
Ванредни професор
ЧланТодор Бачкалић
Редовни професор
 
Студент:Рајко Загорац (SW 23/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Агрегатор Децентрализованих Мењачница - РатеX
Тема (Eng):Aggregator of decentralized exchanges - RateX
Датум одбране:15.07.2024. 13:00
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторДарко Чапко
Редовни професор
ЧланВелимир Чонградац
Редовни професор
 
Студент:Ведрана Касалица (AR 36/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Студентски дом за децу без родитеља
Тема (Eng):Student dormitory for children without parents
Датум одбране:15.07.2024. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Којић
Доцент из поља уметности
МенторИгор Мараш
Ванредни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Санда Ћатиповић (AU 78/2016)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат куће за одмор у Суботици
Тема (Eng):Holiday House in Subotica
Датум одбране:15.07.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Којић
Доцент из поља уметности
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Теодора Рашковић (C1 3/2023)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Разматрање пасивних и активних исправљачких изведби у сврху смањења хармонијског изобличења струје мреже
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE PASSIVE AND ACTIVE RECTIFIER CONFIGURATIONS AIMED TO REDUCE GRID CURRENT HARMONIC DISTORTION
Датум одбране:15.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИгор Мујан
Доцент
МенторМарко Векић
Ванредни професор
ЧланЗолтан Чорба
Ванредни професор
 
Студент:Андреја Живков (M3 7/2023)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прорачун проточне карактеристике регулационог вентила применом рачунарске динамике флуида
Тема (Eng):Calculation of Control Valve Flow Characteristics using Computational Fluid Dynamics
Датум одбране:15.07.2024. 11:00
Место одбране:B1 - МИ Б1-Б
Комисија

ПредседникМаша Букуров
Редовни професор
МенторСлободан Ташин
Ванредни професор
ЧланТодор Бачкалић
Редовни професор
 
Студент:Александра Билић (AU 108/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење ентеријера радног простора за ИТ компанију
Тема (Eng):Conceptual solution of the workspace enterior for the IT company
Датум одбране:15.07.2024. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторРадомир Којић
Доцент из поља уметности
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Ирина Станић (IM 171/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа пословне стратегије компаније ХБО
Тема (Eng):Business strategy analysis for the HBO company
Датум одбране:15.07.2024. 10:30
Место одбране:ITCS1 - ИТЦ-С01
Комисија

ПредседникДанијела Ћирић Лалић
Доцент
МенторУгљеша Марјановић
Ванредни професор
ЧланТања Тодоровић
Асистент
 
Студент:Лабуд Савовић (GI 31/2017)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Концентрациони нивои честичних материја у радном окружењу ФДМ штампе са ПЕТГ филаментом
Тема (Eng):Concentration levels of particular matter in the working environment of FDM printing with PETG filament
Датум одбране:15.07.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторСавка Адамовић
Ванредни професор
ЧланБојан Бањанин
Доцент
 
Студент:Марина Михаљевић (IM 9/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аналитички приказ стратешког оквира пословања на примеру ,,Цоца Цола ХБЦ“ Србија
Тема (Eng):Analytical overview of the strategic business Ffamework on the example of 'Coca Cola HBC' Serbia
Датум одбране:15.07.2024. 10:00
Место одбране:ITCS1 - ИТЦ-С01
Комисија

ПредседникДанијела Ћирић Лалић
Доцент
МенторУгљеша Марјановић
Ванредни професор
ЧланТања Тодоровић
Асистент
 
Студент:Ана Лемић (AR 16/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Еко викендица на Фруској гори
Тема (Eng):Eco weekend house
Датум одбране:15.07.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланРадомир Којић
Доцент из поља уметности
 
Студент:Сандра Петров (IM 21/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Улога софтверских алата за управљање пројектима у побољшању сарадње и продуктивности
Тема (Eng):The Role of Project Management Software Tools in Enhancing Collaboration and Productivity
Датум одбране:15.07.2024. 09:30
Место одбране:303 - Кабинет
Комисија

ПредседникУгљеша Марјановић
Ванредни професор
МенторДанијела Ћирић Лалић
Доцент
ЧланМилена Савковић
Асистент
 
Студент:Наташа Пејић (AR 48/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат хибридног објекта са центром за рециклажу и уметничким програмима
Тема (Eng):Design of a Hybrid Building with a Recycling Center and Art Programs
Датум одбране:15.07.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланРадомир Којић
Доцент из поља уметности
 
Студент:Драган Благојевић (MP 27/2014)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ласерско сечење савремених инжењерских материјала
Тема (Eng):Laser cutting of advanced engineering materials
Датум одбране:15.07.2024. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарин Гостимировић
Редовни професор
МенторДраган Родић
Доцент
ЧланБранко Штрбац
Ванредни професор
 
Студент:Ања Видовић (GI 58/2020)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн корисничког интерфејса и корисничког искуства за веб апликацију која се бави опремањем ентеријера
Тема (Eng):User interface and user experience design for a web application which deals with interior furnishing
Датум одбране:15.07.2024. 08:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСаша Петровић
Доцент
МенторСтефан Ђурђевић
Доцент
ЧланБојан Бањанин
Доцент
 
Студент:Марко Лазић (MP 74/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда алата за електроерозивну обраду
Тема (Eng):Manufacturing tools for electrical discharge machining
Датум одбране:15.07.2024. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарин Гостимировић
Редовни професор
МенторДраган Родић
Доцент
ЧланБранко Штрбац
Ванредни професор
 
Студент:Милана Алиђукић (RA 187/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Једно решење дијагностике за механизме надгледања извршавања софтверских компоненти у реалном времену
Тема (Eng):One solution of diagnostic mechanism for real-time monitoring of software components
Датум одбране:12.07.2024. 13:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМилош Суботић
Доцент
МенторЖељко Лукач
Ванредни професор
ЧланМиодраг Ђукић
Доцент
 
Студент:Марко Алагић (EE 15/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа и процена параметара еквивалентних кола литијум-јонских батерија помоћу импедансне спектроскопије
Тема (Eng):Analysis and parameter estimation of lithium-ion battery models using impedance strectroscopy
Датум одбране:12.07.2024. 13:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникСтеван Цветићанин
Ванредни професор
МенторБорис Думнић
Редовни професор
ЧланБарбара Вујков
Асистент
 
Студент:Јована Тепавчевић (GR 13/2020)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Геотехнички аспекти изградње насипа од армиране земље
Тема (Eng):Geotechnical aspects of the construction of reinforced earth embankments
Датум одбране:12.07.2024. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Ванредни професор
МенторМитар Ђого
Редовни професор
ЧланАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
 
Студент:Тодор Буач (I1 23/2022)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:РАЗВОЈ И ТЕСТИРАЊЕ МОДУЛА КАСКАДЕ У СИСТЕМУ ВАЗДУХА ПОД ПРИТИСКОМ
Тема (Eng):DEVELOPMENT AND TESTING OF THE CASCADE MODULE IN THE COMPRESSED AIR SYSTEM
Датум одбране:12.07.2024. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Редовни професор
МенторЈован Шулц
Ванредни професор
ЧланВуле Рељић
Доцент
 
Студент:Дејан Богдановић (E2 28/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Једно решење Linux мрежног руковаоца заснованог на AXI DMA контролеру
Тема (Eng):Implementation of Linux network driver based on AXI DMA controller
Датум одбране:12.07.2024. 12:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНебојша Пјевалица
Редовни професор
МенторЖељко Лукач
Ванредни професор
ЧланДраган Пејић
Редовни професор
 
Студент:Маша Атанацковић (IM 1/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Герила маркетинг као стратегија оглашавања
Тема (Eng):Guerrilla marketing as an advertising strategy
Датум одбране:12.07.2024. 12:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникВијолета Врховац
Доцент
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланБојана Милић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Вуковић (RA 3/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Приказ поставке програма развоја сет-топ бокс уређаја за хибридну дигиталну телевизију
Тема (Eng):Set-top box development program proposal for hybrid digital television
Датум одбране:12.07.2024. 12:00
Место одбране:KRTL1 - КРТ-Л1
Комисија

ПредседникМиодраг Ђукић
Доцент
МенторМилан Бјелица
Редовни професор
ЧланИван Каштелан
Ванредни професор
 
Студент:Марина Ђурић (IM 52/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Стратегија позиционирања бренда "Лофт" у Србији
Тема (Eng):Strategy positioning of the brand “Loft” in Serbia
Датум одбране:12.07.2024. 11:30
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникВијолета Врховац
Доцент
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланБојана Милић
Асистент са докторатом
 
Студент:Стојан Николић (RA 100/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација Web Scraping алата за агрегацију и објављивање производа на интернет платформама користећи Selenium библиотеку у Python програмском језику
Тема (Eng):Implementation of a Web Scraping Tool for Aggregating and Publishing Products on Online Platforms Using the Selenium Library in the Python Programming Language
Датум одбране:12.07.2024. 11:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникЈелена Ковачевић
Ванредни професор
МенторИван Каштелан
Ванредни професор
ЧланМиодраг Ђукић
Доцент
 
Студент:Зорана Боснић (AR 90/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат објекта једнопородичног становања у Новом Саду
Тема (Eng):Project of a single-family residence in Novi Sad
Датум одбране:12.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторИгор Мараш
Ванредни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Теодора Ђурендић (BI 16/2020)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предикција раста глиобластома Гомперцовим моделом и анализа ефикасности микроталасне аблације у његовом третману
Тема (Eng):Glioblastoma growth prediction by Gompertz model and analysis of microwave ablation efficiency in its treatment
Датум одбране:12.07.2024. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникГоран Стојановић
Редовни професор
МенторДалибор Секулић
Ванредни професор
ЧланСања Којић
Доцент
 
Студент:Зоран Вујић (h1 4/2020)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Сајбер безбедност у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):Cybersecurity in automotive
Датум одбране:12.07.2024. 11:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникВуле Рељић
Доцент
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланТомас Немеш
Ванредни професор
 
Студент:Данијела Штрбац (IM 15/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модни маркетинг на примеру куће брендова „Индитекс“
Тема (Eng):Fashion marketing in a case of “Inditex” house of brands
Датум одбране:12.07.2024. 11:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникВијолета Врховац
Доцент
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланБојана Милић
Асистент са докторатом
 
Студент:Ања Ковачевић (RA 33/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Преглед метода детекције објеката
Тема (Eng):Overview of object detection methods
Датум одбране:12.07.2024. 11:00
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникЖељко Кановић
Редовни професор
МенторВладимир Бугарски
Доцент
ЧланМилан Вртунски
Асистент са докторатом
 
Студент:Славиша Петровић (RA 157/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптимизација библиотеке за декодовање H.265 видео записа коришћењем RISC-V асемблерског језика
Тема (Eng):Optimization of the Library for Decoding H.265 Video using RISC-V Assembly Language
Датум одбране:12.07.2024. 11:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникЈелена Ковачевић
Ванредни професор
МенторИван Каштелан
Ванредни професор
ЧланМилена Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Коста Комановић (I7 24/2021)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа предузетничких карактеристика младих за рад у ИТ компанијама
Тема (Eng):Analysis of entrepreneurial characteristics of young people for work in IT companies
Датум одбране:12.07.2024. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланАцо Антић
Редовни професор
 
Студент:Тамара Бошков (RA 63/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптимизација библиотеке за декодовање аудио формата AAC на платформи RISC-V
Тема (Eng):Optimization of the Library for Decoding AAC Audio Format on the RISC-V Platform
Датум одбране:12.07.2024. 10:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникЈелена Ковачевић
Ванредни професор
МенторИван Каштелан
Ванредни професор
ЧланМилена Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Диана Ковачевић (F1 4/2023)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Упоредна анализа репродукције тонова коже у Eco – Solvent и UV ink – jet штампи
Тема (Eng):Comparative Analysis of Skin Tones Reproduction in Eco-Solvent and UV Inkjet Printing
Датум одбране:12.07.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Редовни професор
МенторСандра Дедијер
Редовни професор
ЧланБранко Маркоски
Редовни професор
 
Студент:Бранислав Бандић (I2 10/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Оптимизација производних процеса привредног друштва Тоза Марковић д.о.о. Кикинда
Тема (Eng):Optimization of production processes of the company Toza Markovic d.o.o. Kikinda
Датум одбране:12.07.2024. 10:00
Место одбране:105 - Кабинет
Комисија

ПредседникСлободан Табаковић
Редовни професор
МенторСлободан Морача
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Јелић (RA 172/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптимизација библиотеке за декодовање видео записа у H.264 формату коришћењем RISC-V асемблерског језика
Тема (Eng):Optimization of the Library for H.264 Video Decoding Using RISC-V Assembly Language
Датум одбране:12.07.2024. 10:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникЈелена Ковачевић
Ванредни професор
МенторИван Каштелан
Ванредни професор
ЧланМилена Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милан Лукић (PR 118/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Тестирање рада Виртуосо и Фусеки РДФ складишта уз ослонац на Доцкер контејнере
Тема (Eng):Testing Virtuoso and Fuseki RDF storages using Docker containers
Датум одбране:11.07.2024. 17:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторМилан Гаврић
Доцент
ЧланАлександар Ердељан
Редовни професор
 
Студент:Марко Јекић (II 38/2020)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Значај пословног планирања и рацио анализе на примеру пословања предузећа„ З.Р. Елком“
Тема (Eng):The Importance of Business Planning and Ratio Analysis: A Case Study of the Company "Z.R. Elkom"
Датум одбране:11.07.2024. 08:30
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторАндреа Иванишевић
Редовни професор
ЧланЈелена Ћулибрк
Ванредни професор
 
Студент:Милош Николић (H1 20/2022)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Аутономна навигација робота међу редовима пољопривредних засада
Тема (Eng):AUTONOMOUS ROBOT NAVIGATION BETWEEN ROWS OF CROPS
Датум одбране:10.07.2024. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторМилутин Николић
Ванредни професор
ЧланБранко Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Јована Јелић (RA 141/2012)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација ЦхатБот Тоол Реацт & .НЕТ
Тема (Eng):The Chatbot Tool Web Application: React & .NET
Датум одбране:08.07.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторВељко Петровић
Доцент
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Исидора Јовановић (ZZ 66/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена халкогенидних материјала за фотокаталитичко пречишћавање отпадних вода
Тема (Eng):The application of halogenide materials for photocatalytic water purification
Датум одбране:08.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторДрагана Штрбац
Редовни професор
ЧланНевена Живанчев
Асистент са докторатом
 
Студент:Владо Ковачевић (G1 6/2023)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПРИМЈЕНЕ РАСКРСНИЦА СА КРУЖНИМ ТОКОМ – ПРИМЈЕР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ РАСКРСНИЦЕ У БРЧКОМ
Тема (Eng):ANALYSES OF THE APPLICATION OF ROUNDABOUTS – AN EXAMPLE OF THE RECONSTRUCTION OF AN INTERSECTION IN BRČKO
Датум одбране:08.07.2024. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Ванредни професор
МенторНебојша Радовић
Редовни професор
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Ана Бјељац (MH 23/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Одређивање сталног магнета за тактилни сензор врха прста роботске шаке
Тема (Eng):Determining a Permanent Magnet for a Robotic Hand Fingertip Tactile Sensor
Датум одбране:05.07.2024. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилутин Николић
Ванредни професор
МенторМирко Раковић
Редовни професор
ЧланСрђан Савић
Доцент
 
Студент:Никола Поповић (E1 25/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:НУМЕРИЧКЕ МЕТОДЕ МОДЕЛОВАЊА АСИНХРОННИХ МОТОРА СА АСПЕКТА СТАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
Тема (Eng):Numerical methods for modeling induction motors from the aspect of static characteristics
Датум одбране:04.07.2024. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланТомас Немеш
Ванредни професор
 
Студент:Дејана Аничић (S1 42/2021)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА ЖЕЛЕЗНИК
Тема (Eng):CONCEPTUAL PROJECT OF TELECOMMUNICATION AND SIGNAL INSTALLATIONS IN THE AREA OF ŽELEZNIK SETTLEMENT
Датум одбране:01.07.2024. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторПредраг Атанасковић
Редовни професор
ЧланДанијела Грачанин
Ванредни професор
 
Студент:Цвијетин Млађеновић (E2 50/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Напредне технике за сентимент анализу: студија класификационих и генеративних модела на онлине коментарима
Тема (Eng):Advanced techniques for sentiment analysis: a study of classification and generative models on online comments
Датум одбране:28.06.2024. 16:30
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Теодор Сакал Францишковић (R2 9/2023)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција остварених испитних поена студената на основу редовности вршења преднаставних активности на курсу обрнуте учионице
Тема (Eng):Predicting Students’ Final Exam Scores Based on Their Regularity of Engagement with Pre-Class Activities in a Flipped Classroom
Датум одбране:28.06.2024. 16:00
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникЛидија Крстановић
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланАлександар Ковачевић
Редовни професор
 
Студент:Марко Ристић (PI 11/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Усклађивање легислативе о дигиталним тржишним платформама са националним и европским правним стандардима
Тема (Eng):The Harmonization of legislation of digital market platforms in accordance with national and European legal standards
Датум одбране:21.06.2024. 17:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторМаријана Дукић-Мијатовић
Ванредни професор
ЧланДанијела Ћирић Лалић
Доцент