Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Милош Дикић (GI 57/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ликовно дело као ангажовани одговор на тему рата
Тема (Eng):Fine Art as an engaging response the theme of war
Датум одбране:21.03.2024. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Владушић
Доцент из поља уметности
МенторГоран Јуреша
Редовни професор из поља уметности
ЧланБојан Бањанин
Доцент
 
Студент:Милутин Вучковић (PR 7/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Генерисање ЦИМРДФ шеме на основу ЦИМXМЛ-а
Тема (Eng):Generating CIMRDF schema based on CIMXML
Датум одбране:07.03.2024. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторМилан Гаврић
Доцент
ЧланАлександар Ердељан
Редовни професор
 
Студент:Јелена Стојаковић (E2 110/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Форензика рачунарских мрежа
Тема (Eng):Network Forensics
Датум одбране:07.03.2024. 12:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЖељко Вуковић
Доцент
МенторСтеван Гостојић
Редовни професор
ЧланМарко Савић
Редовни професор
 
Студент:Сара Мирковић (MH 34/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљачки систем станице за слагање тацни са пекарским производима
Тема (Eng):The control system of the station for stacking trays with bakery products
Датум одбране:07.03.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Шенк
Ванредни професор
МенторДрагана Орос
Ванредни професор
ЧланЛасло Тарјан
Ванредни професор
 
Студент:Небојша Градински (H1 17/2022)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Систем за праћење тежине кошнице са дистрибуиране локације
Тема (Eng):Tracking system for beehive weight from a distributed location
Датум одбране:06.03.2024. 11:00
Место одбране:118 - Канцеларија
Комисија

ПредседникСтеван Станковски
Редовни професор
МенторГордана Остојић
Редовни професор
ЧланСлободан Табаковић
Редовни професор
 
Студент:Владимир Зимоњић (MP 30/2015)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Стругање подржано ултразвуком
Тема (Eng):Ultrasonic assisted turning
Датум одбране:05.03.2024. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБранко Штрбац
Ванредни професор
МенторБорислав Савковић
Ванредни професор
ЧланДраган Родић
Доцент
 
Студент:Немања Панић (ii 67/2017)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа метода и техника за решавање проблема и алата квалитета у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):Analysis of methods and techniques for problem-solving and quality tools in the automotive industry
Датум одбране:05.03.2024. 12:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланВијолета Врховац
Асистент-мастер
 
Студент:Богдан Борђошки (IM 118/2016)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Повратна логистика отпадног јестивог уља на територији Републике Србије
Тема (Eng):Reverse logistics of waste cooking oil on the territory of the Republic of Serbia
Датум одбране:05.03.2024. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланВијолета Врховац
Асистент-мастер
 
Студент:Дражен Стојшин (E1 120/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ОДРЕЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА АНТЕНЕ И ПРИЛАГОЂЕЊЕ ПРЕОСТАЛОМ ДЕЛУ КОЛА
Тема (Eng):DETERMINATION OF ANTENNA PARAMETERS AND ADJUSTMENT TO THE REMAINING PART OF THE CIRCUIT
Датум одбране:05.03.2024. 10:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилица Кисић
Доцент
МенторМирјана Дамњановић
Редовни професор
ЧланСандра Бухмилер
Ванредни професор
 
Студент:Тамара Антић (RA 215/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ЗА ПРИКАЗ И УПОЗОРАВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ
Тема (Eng):Software package for monitoring and alerting on air quality in the working environment
Датум одбране:05.03.2024. 09:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторВладимир Димитриески
Ванредни професор
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Алекса Шкрбић (IN 29/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој и имплементација информационог ситема за подршку рада војног аеродрома
Тема (Eng):Implementation and Development of an Information System to Support the Organization of the Military Airport
Датум одбране:05.03.2024. 08:30
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникВладимир Димитриески
Ванредни професор
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Кристиан Крижан (RA 196/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку рада позоришта
Тема (Eng):A Software Tool for Play Theater Support Service
Датум одбране:05.03.2024. 08:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникВладимир Димитриески
Ванредни професор
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Петар Јовановић (IM 5/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа утицаја јавних намета из домена заштите животне средине у европским земљама у периоду од 2010. до 2021. године
Тема (Eng):Analysis of the impact of public environmental charges in European countries in the period from 2010 to 2021
Датум одбране:04.03.2024. 16:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникДушан Добромиров
Редовни професор
МенторМладен Радишић
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Слађана Борчић (EE 147/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:CAN комуникација у аутомобилској индустрији и симулационом окружењу
Тема (Eng):CAN communication in automotive industry and simulating environment
Датум одбране:04.03.2024. 08:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМирјана Дамњановић
Редовни професор
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланЈован Бајић
Ванредни професор
 
Студент:Бојана Марицки (I2 22/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕСГ као нова димензија вредновања пројеката
Тема (Eng):ESG as new dimension of projects evaluation
Датум одбране:29.02.2024. 15:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникБојан Лалић
Редовни професор
МенторДанијела Ћирић Лалић
Доцент
ЧланМаја Петровић
Ванредни професор
 
Студент:Александра Стојаковић (EE 1/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Матлаб/Симулинк за моделовање фотонапонских електрана
Тема (Eng):APPLICATION OF MATLAB FOR MODELING OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS
Датум одбране:22.02.2024. 12:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторАлександар Станисављевић
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Теа Милинковић (MH 2/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена НеРФ-а за локализацију и манипулацију објеката у радном простору робота
Тема (Eng):Application of NeRF for object localisation and manipulaiton in robot's workspace
Датум одбране:19.02.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторМирко Раковић
Ванредни професор
ЧланМилутин Николић
Ванредни професор
 
Студент:Соња Недић (V2 1/2021)
Студијски програм:Математика у техници (II годишњи)
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Конвексно програмирање и примена на портфолио инвестиционих фондова у условима пермакризе
Тема (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Датум одбране:28.11.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Редовни професор
МенторНебојша Ралевић
Редовни професор
ЧланВладимир Илић
Доцент