Osnovne akademske studije / Inženjerstvo informacionih sistema
Inženjerstvo informacionih sistema

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer informacionih tehnologija (Dipl. inž. inform. tehnol.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; Organizacione nauke; Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Informacione i komunikacione tehnologije prožimaju sve aspekte savremenog društva i intenzivno se koriste svakodnevno i u svim sferama života. Informacioni sistemi, primenom ovih tehnologija, omogućavaju da se poslovi u preduzećima obavljaju brže, lakše, bolje i jeftinije. Maksimalni efekti se postižu kada se dobro poznaje priroda poslovanja i struktura preduzeća, što naši inženjeri sigurno znaju. Oni su naučili kako funkcioniše preduzeće i kako ga upotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija učiniti uspešnijim. Akcenat je postavljen na osposobljavanju inženjera koji sagledavaju celinu sistema i razvijaju sposobnosti lakog prilagođavanja različitim aplikativnim domenima i primeni različitih i inovativnih metoda, tehnika i alata u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. ...
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Ristić dr Sonja
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 142026
Uvod u inženjerstvo informacionih sistema20216
Osnove sistemskog inženjerstva22005
Uvod u mikroprocesorske sisteme20216
Uvod u programiranje20216
Izborni predmet OAS IIS 120002

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 233026
Arhitektura računara i operativni sistemi20216
Osnove inženjerstva tehničkih sistema20216
Društveni aspekti informacionih sistema20002
Osnove organizacionih sistema22016
Izborni predmet OAS IIS 220023

Godina: 2, Semestar: Zimski

Statistika31206
Osnovi ekonomije za inženjere22004
Objektno orijentisane informacione tehnologije20205
Analiza i modeliranje poslovnih procesa20205
Poslovni informacioni sistemi20205
Osnove organizacionog ponašanja22005

Godina: 2, Semestar: Letnji

Sistem menadžmenta kvalitetom22006
Projektovanje informacionih sistema30206
Veb orijentisane tehnologije i sistemi20215
Algoritmi i strukture podataka20204
Osnove testiranja softvera20204
Arhitektura informacionih sistema i računarske mreže20215

Godina: 3, Semestar: Zimski

Metode i tehnike upravljanja projektima20204
Inovacije i preduzetništvo u visokotehnološkim preduzećima20024
Projektovanje baza podataka20227
Računarom podržano projektovanje proizvoda (CAD/CAE)30215
Mobilne informacione tehnologije20205
Dizajnerski obrasci20206

Godina: 3, Semestar: Letnji

Osnove sistema poslovne inteligencije20206
Sistemi za podršku planiranju poslovnih resursa20205
Sistemi baza podataka20215
Razvoj višeslojnih aplikacija20227
Izborni predmet OAS IIS 320206

Godina: 4, Semestar: Zimski

Bezbednost i sigurnost informacionih sistema30305
Upravljanje razvojem informacionih sistema20205
Izborni predmet OAS IIS 420216
Izborni predmet OAS IIS 520205
Izborni predmet OAS IIS 620216

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborni predmet OAS IIS 720216
Izborni predmet OAS IIS 820205
Izborni predmet OAS IIS 930204
Izborni predmet OAS IIS 1030205
Stručna praksa - OAS Inž.inf.sist.00033
Završni diplomski rad - OAS Inž.inf.sist.0001010