Predmet: Osnove organizacionog ponašanja (14 - IZOO14)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerski menadžment-mendžment ljudskih resursa
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.04.2014..

Cilj predmeta je usmeren ka upoznavanju studenata sa osnovama organizacionog ponašanja, njegovim značajem u poslovnom sistemima, sa posebnim akcentom na informacione sisteme. Predmet se odnosi na usvajanje znanja vezanih za komunikacione procese, timski rad i timske uloge, procese odlučivanja, motivaciju zaposlenih, kao i konflikte.
Studenti koji odlušaju predmet, izvrše predispitne obaveze i polože ispit su osposobljeni da objasne osnovne koncepte organizacionog ponašanja, da primene naučeno i na osnovu toga izvrše analizu postojećeg stanja u organizaciji kako bi analizirali postojeće konkretne poslovne probleme i kako bi analizirali koncepte informacionih sistema, da objasne na koji način informacioni sistemi utiču na organizaciono ponašanje i kako mogu biti iskorišćene da bi se rešili problemi vezani za ponašanje zaposlenih u organizacijama.
Na predmetu će se obrađivati sledeće oblasti: vrste timova, uloge članova tima, poverenje u timu, komunikacioni procesi, timska komunikacija verbalna i neverbalna komunikacija, faze kreativnog rešavanja problema, kao i komunikacija u kreativnom rešavanju problema, tehnike za unapređenje individualne i grupne kreativnosti, procesi grupnog odlučivanja, motivacija zaposlenih/korisnika, upravljanje konfliktima i pregovaranje, stres, komunikacija sa korisnicima/kupcima/naručiocima, poslovni sastanci (priprema, vođenje sastanka, poželjno/nepoželjno ponašanje na sastanku), utvrđivanje potreba (zahteva) korisnika, informisanje i prezentovanje proizvoda/usluge, tehnike za unapređenje učinka prezentacije, intervjui za prikupljanje korisničkih zahteva prilikom analize i projektovanja informacionih sistema (priprema intervjua, vrste i raspored pitanja), vođenje radionice zahteva, savremene informacione tehnologije u poslovnom komuniciranju, interakcija čovek-računar, organizaciona kultura, informacioni sistemi i organizacione promene.
Nastava na predmetu se izvodi interaktivno i obuhvata auditorna predavanja, vežbe, konsultacije, kao i razmatranje konkretnih problema i studija slučaja iz oblasti ponašanja zaposlenih u organizacijama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Robbins, S. P.Organizational Behaviour2012Prentice HallEngleski
Mullins, L. J.Management and Organizational Behaviour2010Prentice HallEngleski
Vecchio, R. P.Organizational Behavior2002HartcourtEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lalić dr Danijela
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ćulibrk dr Jelena
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ćirić Danijela
Asistent-master

Auditorne vežbe