Predmet: Uvod u programiranje (14 - IZOO05)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 27.04.2014..

Nastavni predmet ima za cilj da studenti ovladaju osnovnim principima i tehnikama izrade proceduralnih programa. Kurs je fokusiran na planiranje i organizaciju programa, kao i na razumevanje uloge programiranja u rešavanju problema.
Studenti će nakon uspešno položenih predispitnih i ispitnih obaveza biti osposobljeni da: razumeju sintaksu i sematniku programskog jezika; razumeju osnovne tipove podataka; koriste različite tehnike za rešavanje problema; samostalno struktuiraju program korišćenjem dekompozicije i apstrakcije; razvijaju jednostavnije korisničke programe i algoritamski razmišljaju. Studenti će steći veštinu programiranja u programskom jeziku C#.
Oblik i svrha programskih jezika, karakteristike programskog jezika C#, elementi programa. Rukovanje brojevima: pojam tipova podataka, numerički tipovi podataka, reprezentacija brojeva u računaru, akumulatorske promenljive, korišćenje matematičkih funkcija. Rukovanje stringovima: pojam stringa i njegova računarska reprezentacija, operacije nad stringovima, formatiranje stringova. Grananje u programu: pojam grananja u programu, jednostruko, dvostruko i višestruko grananje, obrada izuzetaka. Petlje i logički izrazi: pojam petlje, konačna i beskonačna petlja, ugnežđene petlje, Bulova algebra i Bulovi izrazi. Potprogrami: dekompozicija programa, pozivanje potprograma, prenos parametara i rezultata, kolekcije potprograma. Pojam i primena rekurzije. Kolekcije podataka: pojam niza, operacije nad nizovima, višedimenzionalni nizovi. Razvoj programa: reprezentacija realnog sistema u računarskom programu, testiranje programa. Analiza algoritama: osnove za analizu efikasnosti algoritama, pojam pretraživanja, linearna i binarna pretraga, pojam i algoritmi sortiranja.
Nastava predavanja je frontalna i podrazumeva primenu najsavremenijih didaktičkih sredstava i metoda. Nastava vežbanja se u celini izvodi u specijalizovanim vežbaonicama sa računarskom podrškom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Michaelis M., Lippert E. Essential C# 5.0 (4th Edition) 2012Addison/Wesley<\eng>Engleski
Luković I., Ristić S., Stefanović D., Rakić-Skoković M.Osnove računarskih tehnologija i programiranja2007FTN izdavaštvo, Novi SadSrpski jezik
Louden C.K., Lambert A.K.Programming Languages: Principles and Practice2012Course Technology Cengage LearningEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćulibrk dr Dubravko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Novković Milana
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mitrović Jovan
Istraživač pripravnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vukmanović Miloš
Asistent-master

Računarske vežbe