Predmet: Poslovni informacioni sistemi (14 - IZOO13)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 07.03.2014..

Cilj predmeta je razumevanje značaja primene savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u organizacijama u cilju poboljšanja efektivnosti, efikasnosti i konkurentnosti. Studenti će biti upoznati sa različitim tipovima poslovnih informacionih sistema, njihovim karakteristikama i primenom.
Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita, studenti će biti osposobljeni da utvrde potrebu za određenim poslovnim informacionim sistemom, ili nekim njegovim delom, u organizaciji. Takođe, kroz predavanja i praktične vežbe studenti će biti osposobljeni za rešavanje konkretnih zadataka u organizaciji u okruženju izabranog poslovnog informacionog sistema.
U okviru predmeta će se obrađivati sledeći sadržaji: savremene informaciono-komunikacione tehnologije kao osnovni alat za unapređenje konkurentnosti organizacije, tipovi poslovno orijentisanih informacionih sistema (CRM, SCM, SRM, CPM, ERP) i njihova evolucija, razlozi, pristupi i izazovi implementacije poslovnih informacionih sistema, životni ciklus i aktuelni trend poslovnih informacionih sistema.
Nastava obuhvata auditorna predavanja praćena slajdovima i vežbe u laboratoriji uz pomoć računara. Na predavanjima studentima se predstavljaju osnove samog predmeta a u okviru vežbi studenti kroz samostalan rad ili rad u grupi rešavaju konkretne probleme izrađujući delove softverskih rešenja u domenu poslovnih informacionih sistema. Predavanja i vežbe su propraćene velikim brojem primera iz prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stefanović DarkoPoslovni informacioni sistemi2014Udžbenik u pripremiSrpski jezik
Wigand R., Mertens P., Bodendorf F., Picot A., König W., Schumann M.Introduction to business information systems2003SpringerEngleski
Hardcastle E.Business Information Systems2011bookboon.comEngleski
Frost R., Pike J., Kenyo L., Pels S.Business Information Systems: Design an App for That2011Flatworld KnowledgeEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stefanović dr Darko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lolić Teodora
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Rakić-Skoković mr Marija
Predavač

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Računarske vežbe