Predmet: Inovacije i preduzetništvo u visokotehnološkim preduzećima (14 - IZOO19)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment (menađment inovacija i promena)
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.03.2014..

Cilj predmeta Inovacije i preduzetništvo u visokotehnološkim preduzećima jeste da omogući studentima da razumeju koncepte preduzetništva u preduzećima koja pripadaju grupi visokotehholoških preduzeća, prvenstveno IKT sektoru. Cilj predmeta je da kod studenata razvije sposobnosti (1) analize tehnoloških i poslovnih promena i karakteristika novih poslovnih modela na tržištima visokih tehnologija (2) prepoznavanja konceptualnog okvira i analitičkih alata neophodnih za kreiranje i razvoj preduzetništva u ovoj oblasti, (3) sinteze neophodnih znanja i veština za rad u ovakvim preduzećima.
Studenti koji odslušaju predmet, izvrše predispitne obaveze i polože ispit su osposobljeni da: (1) steknu osnovna znanja o analitičkom okviru i koriste alate za razvijanje strateških poslovnih modela i marketing planova za visokotehnološke proizvode i usluge; (2) da na osnovu rezultata analize izvode zaključke o zahtevima klijenata/kupaca na tržištima koja možda još uvek nisu kreirana; (3) oblikuju strateški i marketing plan koji integrišu sofisticiran tehnološki razvoj sa brzorastućim zahtevima kupaca u ovoj oblasti; (4) razumeju odabrana područja novih tehnologija i usluga za MSP i tržišne niše.
Upoznavanje sa ključnim pojmovima – preduzetništvo, inovacije, promene, tehnologija,. Preduzetništvo i visokotehnološko preduzetništvo: ključne sličnosti i razlike, osnovni pojmovi; analitički okvir kojim će se definisati potencirane razlike i jedinstveni aspekti visokotehnoloških preduzeća, proizvoda i tržišta. Karakteristike preduzetnika, potrebne veštine i znanja. Mesto visokotehnološkog preduzetništva u svetu, Evropi i Srbiji: rezultati, sličnosti, zajedničke osobine i ključne različitosti. Inovacije i tehnološke inovacije, upravljanje inovacijama. Karakteristike inovativnih preduzeća - stil rukovođenja, organizaciona struktura, inoviranje procesa, obuka zaposlenih, kreiranje klime za podsticaj inovativnih aktivnosti. Izbor poslovnog modela: primeri poslovnih modela, značaj inovacija, prepoznavanje promena u zahtevima kupaca i tržištu, kreiranje promena. Misija, ciljevi i organizaciona struktura visokotehnološkog preduzeća. Visokotehnološki proizvodi i visokotehnološko okruženje: interakcija, izazovi i pretnje opstanku. Važnost standardizacije na visokotehnološkim tržištima, zaštita intelektualne svojine, patenti i prava. Izazovi koji se pred preduzetnika u visokotehnološkom preduzeću postavljaju: razvijanje ličnih sposobnosti i veština, značaj rešavanja inovativnih problema, donošenje odluka, inoviranje znanja, sprovođenje inovacionih aktivnosti u preduzeću. Tržišni nastup visokotehn. preduzeća: kreiranje strategije nastupa, tržišta koja treba kreirati; strategijsko planiranje u visokoteh. preduzećima. Umrežavanje preduzetnika, partnerstva, institucije koje pomažu razvoj visokotehnološkog preduzetništva. Finansijski izvori, projektni izazovi, brendiranje i modeli odlučivanja.
Nastava na predmetu se odvija kroz predavanja i vežbe. Predavanja kombinuju teoriju i praktične primere koji su osnova diskusije. Predavanja delom realizuju gostujući predavači. U okviru vežbi, rad će se odvijati u grupama i samostalno. Tokom nastave, studenti će biti u prilici da samostalno analiziraju aktuelne primere iz ove oblasti i upoznaju se sa predstavnicima IKT sektora (IKT klaster Vojvodine).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
LangThe High Tech Entrepreneurs Handbook2001Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mitrović dr Slavica
Vanredni profesor

Predavanja