Predmet: Sistemi baza podataka (12 - IM1516)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je specijalističko (napredno) obrazovanje u oblasti sistema baza podataka. Studenti će razumeti koncepte i komponete sistema baza podataka i biće im ukazano na značaj standardizacije u oblasti sistema za upravljanje bazama podataka. Studenti će biti osposobljeni za uključivanje u realne projekte iz oblasti razvoja i implementacije baza podataka. S obzirom na izuzetno dinamičan razvoj komercijalnih alata u ovoj oblasti, značajan cilj je da se studenti osposobe za sistematičan pristup izučavanju novih alata, koji će im omogućiti brzo i lako ovladavanje njihovom primenom.
Savladavanje tehnika programiranja na nivou servera baze podataka. Sticanje znanja i veština za primenu savremenih tehnika projektovanja i realizacije baze podataka u praksi.
Karakteristike i mogućnosti sistema baza podataka / sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP). Transakciona obrada podataka. Upravljanje transakcijama i višekorisnički režim rada. Tehnike zaštite baze podataka (BP) od neovlašćenog pristupa i uništenja. Rečnik podataka SUBP. Mehanizmi SUBP-a za implentaciju ograničenja. Realizacija šeme BP na serveru BP. Tehnike serverskog programiranja (programiranja na nivou SUBP). Distibuirane BP. Fizičke strukture podataka i organizacija fizičke strukture BP. Optimizacija upita.
Predavanja; računarske vežbe; konsultacije; grupna i samostalna izrada obaveznih zadataka. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mogin, P., Luković, I., Govedarica, M.Principi projektovanja baza podataka2004Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Date, C. J.An Introduction to Database Systems1996Addison - WesleyEngleski
Elmasri R, Navathe S.Fundamentals of Database Systems, 6/E2011Pearson Education Ltd.Engleski
Mogin P.Strukture podataka i organizacija datoteka2008CETSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Predmetni projekatdada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Narandžić Dajana
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mandić dr Vladimir
Docent

Računarske vežbe