Predmet: Uvod u mikroprocesorske sisteme (14 - IZOO04)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.04.2014..

Cilj predmeta Uvod u mikroprocesorske sisteme je upoznavanje studenata sa osnovnim aspektima hardverske i softverske arhitekture mikroprocesora, principima programiranja u asembleru i programskom jeziku C i načinima povezivanja sa memorijom i ulazno/izlaznim periferijskim uređajima.
Studenti će po završetku kursa imati znanja koje će im omogućiti da u potpunosti razumeju principe funkcionisanja savremenih mikroprocesorskih računarskih sistema kao i veštine koje će im omogućiti da implementiraju savremena softversko-hardverska rešenja i sistemsku programsku podršku namenjenu namenskim hardverskim platformama. Pored toga steći će veštinu razvoja programa namenjenih Atmel AVR familiji mikroprocesora.
Predmet će pokriti sledeće oblasti: osnovne koncepte arhitekture mikroračunarskih sistema, arhitekturu Atmel AVR familije mikroprocesora, set instrukcija, programiranje u asembleru i programskom jeziku C, dizajn programa, model hardvera, obradu izuzetaka, spregu sa memorijom i periferijom, podrutine i merenje brzine izvršavanja. Teorijsku nastavu će pratiti obuka iz praktične implementacije praktičnih programskih rešenja za Atmel AVR familiju mikroprocesora, u razvojnom okruženju Atmel Studio. Laobratorijske vežbe će biti zasnovane na namenskom razvojnom hardverskom rešenju.
Predavanja i laboratorijske vežbe, testovi i individualni zadatak (projekat). U okviru laboratorijskih vežbi će studenti biti osposobljeni za implementaciju programskih rešenja namenjenih u okruženju Atmel Studio i programskim jezicima asembler i C, kao i za testiranje i izvršavanje rešenja na namenskoj harverskoj platformi. Usvajanje teoretskih znanja sa predavanja će se proveravati testovima, a individualni zadatak će uključivati praktičnu implementaciju programskih rešenja odgovarajuće složenosti.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Sladojević, S., Ćulibrk, D.Uvod u mikroprocesorske sisteme-skripta2014Fakultet Tehničkih Nauka, Novi SadSrpski jezik
Richard Barnett, Larry Cull, Sarah Cox Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2e 2007DELMAREngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladojević dr Srđan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Horvat Sabolč
Istraživač saradnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Šoškić Nenad
Asistent-master

Računarske vežbe