Asistent Marina Marčeta


Nedostaje slika

Marina Marčeta

Asistent


Telefon021/485-2293
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Marina Marčeta je rođena 09.09.1990. u Bihaću. Gimnaziju "Svetozar Marković" u Novom Sadu završila je 2009. godine, kao nosilac Vukove diplome i nakon toga je upisala osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer Primenjena matematika (modul Matematika finansija), koje je završila 30.06.2012. godine, sa prosečnom ocenom 9.96. Potom je upisala master akadamske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na istom smeru i završila ih 2016. godine sa prosečnom ocenom 9.87 odbranivši master rad pod nazivom "Teoreme konvergencije u Lebegovim i Soboljevim prostorima". Doktorske akademske studije upisala je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Od oktobra 2014. godine zaposlena je kao saradnik u nastavi na katedri za matematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Od 2010. godine je pitomac Privrednog srpskog društva-Fondacije "Privrednik", bila je stipendista Nemačke služba za akademsku razmenu (DAAD), stipendista Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije, kao i stipendista nemačke vlade i fondacije "Dr. Zoran Đinđić" za praksu u Nemačkoj.

Tečno govori engleski i nemački jezik, dok se španskim jezikom služi na osnovnom nivou. Bila je član marketing tima Prirodno-matematičkog fakulteta, član Udruženja studenata tehnike i tehnologije Evrope BEST, koordinator univerziteta južne regije za studente nauke, tehnike i tehnologije. U julu 2014. pohađala je Kamp za trenere u Sankt Petersburgu, Rusija, nakon čega je postala sertifikovani soft skills trener.

Asistent
01.12.2016.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant03.11.2016.01.11.2016.Katedra za matematiku
Saradnik u nastavi04.11.2014.01.10.2016.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
Teoreme konvergencije u Lebegovim i Soboljevim prostorima Convergence theorems in Lebesgue and Sobolev spacess

Master rad

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2016

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.12.2016.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka04.11.2015.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka04.11.2014.