doc. dr Filip Tomić


Nedostaje slika

dr Filip Tomić

Docent


Telefon021/485-2288
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaLaboratorija 114

Filip Tomić je rođen 9. septembra 1984. godine u Novom Sadu.  Nakon završetka gimnazije "Laza Kostić" u Novom Sadu, 2003. godine upisuje osnovne studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer diplomirani matematičar-matematika finansija. Diplomirao je 2007. godine sa prosečnom ocenom 9.58. Kao student osnovnih studija dobitnik je nekoliko univerzitetskih nagrada i stipendija, kao i stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za ostvareni uspeh u toku studiranja.
Kao student postdiplomskih studija dva puta je boravio na Univerzitetu u Beču kao stipendista austrijske vlade (OeAD).
Ispite sa doktorskih studija položio je u predviđenom roku sa prosečnom ocenom 10,00 i uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Nova vrtsa regularnosti sa primenama na talasni front" u septembru 2016. godine na Prirodno-matematičkom-fakultetu u Novom Sadu.
Oblasti interesovanja: Vremensko-frekvencijska analiza, Harmonijska analiza, mikrolokalna analiza i teorija ultradistribucija, parcijalne diferencijalne jednačine.

Lični sajt: https://sites.google.com/view/filiptomic/home

Docent
01.10.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi09.05.2011.01.02.2013.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa doktoratom08.09.2016.Katedra za matematiku
Asistent-Master27.02.2013.01.08.2016.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
Princip Maksimuma

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2007

Nova vrsta regularnosti sa primenama na talasni front

Doktorat

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaTomić F., Teofanov N.: Ultradifferentiable functions of class M_p^(τ,σ)and microlocal regularity, Advances in Partial Differential Equations, Generalized functions and Fourier analysis, Birkhaeuser, (2017)., Basel, Birkhauser, 2017, str. 193-213
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaTomić F., Teofanov N.: Extended Gevrey regularity via the short-time Fourier transform, Applied Numerical and Harmonic Analysis, Birkhauser., 2020
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTomić F., Teofanov N., Pilipović S.: A Paley–Wiener theorem in extended Gevrey regularity, Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, 2019, ISSN 1662-9981
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTomić F., Teofanov N., Pilipović S.: Beyond Gevrey regularity: Superposition and propagation of singularities, FILOMAT, 2018, Vol. 32, No 8, pp. 2763-2782, ISSN 0354-5180
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuN. Teofanov, and F. Tomić, Inverse closedness and localization in extended Gevrey regularity, Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, (2017), doi:10.1007/s11868-017-0205-0.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTomić F., Pilipović S., Teofanov N.: Beyond Gevrey regularity, Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, 2016, Vol. 7, No 1, pp. 113-140, ISSN 1662-9981
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParticipation with short communication: Extended Gevrey regularity-new perspectives, Strobl18 - Harmonic analysis and applications, June 4-8th, 2018, Strobl, Austria.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParticipation with short communication: Extended Gevrey regularity and related topics, NAFSA11, July 09-14th, 2018, Prague.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParticipation with short communication at GF2016: International conference on generalized functions, September 2016, Dubrovnik, Croatia.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParticipation with poster at: Aspects of time frequency analysis (ATFA17), June 2017, Torino, Italy.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParticipation with short communication at: Applications of Generalized Functions in General Relativity, Stochastics and Mechanics, October 2016 , Novi Sad, Serbia
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParticipation with short communication at: Intenational workshop on generalized functions and pseudo-differential operators, June 2016, Ohrid, Macedonia.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParticipation with poster at conference: Days of analysis (DANS 14), July 2014, Novi Sad, Serbia.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParticipation with short communication at GF2018, August 27 -31, 2018, Novi Sad, Serbia
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTomić F., Teofanov N., Pilipović S.: On a class of ultradifferentiable functions, Novi Sad Journal of Mathematics, 2015, Vol. 45, No 1, pp. 125-142, ISSN 1450-5444
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTomić F.: An extension of the associated function, 3. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 12-13 Maj, 2018
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaTomic, F. New type of regularity with applications to the wave front sets, (2016).
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2017.
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka27.02.2016.
Asistent-masterMatematikaFakultet tehničkih nauka27.02.2013.
Saradnik u nastaviMatematika09.05.2012.
Saradnik u nastaviMatematika09.05.2011.