vanr. prof. dr Filip Tomić


Nedostaje slika

dr Filip Tomić

Vanredni profesor


Telefon021/485-2288
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaLaboratorija 114

Filip Tomić je rođen 9. septembra 1984. godine u Novom Sadu.  Nakon završetka gimnazije "Laza Kostić" u Novom Sadu, 2003. godine upisuje osnovne studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer diplomirani matematičar-matematika finansija. Diplomirao je 2007. godine sa prosečnom ocenom 9.58. Kao student osnovnih studija dobitnik je nekoliko univerzitetskih nagrada i stipendija, kao i stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za ostvareni uspeh u toku studiranja.
Kao student postdiplomskih studija dva puta je boravio na Univerzitetu u Beču kao stipendista austrijske vlade (OeAD).
Ispite sa doktorskih studija položio je u predviđenom roku sa prosečnom ocenom 10,00 i uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Nova vrtsa regularnosti sa primenama na talasni front" u septembru 2016. godine na Prirodno-matematičkom-fakultetu u Novom Sadu.
Oblasti interesovanja: Vremensko-frekvencijska analiza, Harmonijska analiza, mikrolokalna analiza i teorija ultradistribucija, parcijalne diferencijalne jednačine.

Lični sajt: https://sites.google.com/view/filiptomic/home

Vanredni profesor
01.10.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi09.05.2011.01.02.2013.Departman za opšte discipline u tehnici
Docent01.10.2017.30.09.2022.Katedra za matematiku
Asistent sa doktoratom08.09.2016.Katedra za matematiku
Asistent27.02.2013.01.08.2016.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
Princip Maksimuma

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2007

Nova vrsta regularnosti sa primenama na talasni front

Doktorat

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaTomić F., Teofanov N.: Ultradifferentiable functions of class M_p^(τ,σ)and microlocal regularity, Advances in Partial Differential Equations, Generalized functions and Fourier analysis, Birkhaeuser, (2017)., Basel, Birkhauser, 2017, str. 193-213
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaTomić F., Teofanov N.: Extended Gevrey regularity via the short-time Fourier transform, Advances in Microlocal and Time-Frequency Analysis, Birkhauser., 2020, str. 455-474, ISBN 978-3-030-36137-2
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiTomić F., Pilipović S., Teofanov N.: Boundary values in ultradistribution spaces related to extended Gevrey regularity, Mathematics, 2021, Vol. 9, No 1, ISSN 2227-7390
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTomić F., Teofanov N.: Extended Gevrey Regularity via Weight Matrices, Axioms, 2022, Vol. 11, ISSN 2075-1680
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTomić F., Teofanov N., Pilipović S.: Beyond Gevrey regularity: Superposition and propagation of singularities, FILOMAT, 2018, Vol. 32, No 8, pp. 2763-2782, ISSN 0354-5180
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTomić F., Teofanov N., Pilipović S.: A Paley–Wiener theorem in extended Gevrey regularity, Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, 2020, Vol. 11, No 2, pp. 593-612, ISSN 1662-9981
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuN. Teofanov, and F. Tomić, Inverse closedness and localization in extended Gevrey regularity, Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, (2017), doi:10.1007/s11868-017-0205-0.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTomić F., Pilipović S., Teofanov N.: Beyond Gevrey regularity, Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, 2016, Vol. 7, No 1, pp. 113-140, ISSN 1662-9981
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduTomić F.: Paley–Wiener theorems in extended Gevrey classes, 2. Aspects of Time-frequency analysis, Torino, 25-27 Jun, 2019
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduTomić F.: Ultradistributions as boundary values of analytic functions, 13. Generalized functions, Ghent, 31-4 Avgust, 2020
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduTomić F.: Extended Gevrey regularity-new perspectives, 1. Conference on “Quantum Harmonic Analysis and Symplectic Geometry”, Strobl, 21-24 April, 2018
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduTomić F.: Wave front sets and related topics, 11. International Conference Nonlinear Analysis, Function Spaces and Applications, Prag, 9-14 Jul, 2018
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTomić F., Teofanov N., Pilipović S.: On a class of ultradifferentiable functions, Novi Sad Journal of Mathematics, 2015, Vol. 45, No 1, pp. 125-142, ISSN 1450-5444
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTomić F.: An extension of the associated function, 3. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 12-13 Maj, 2018
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduTomić F.: Paley-Wiener theorems and wave front sets, 1. Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, Novi Sad, 3-5 Oktobar, 2019
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2022.
DocentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2017.
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka27.02.2016.
AsistentMatematikaFakultet tehničkih nauka27.02.2013.
Saradnik u nastaviMatematika09.05.2012.
Saradnik u nastaviMatematika09.05.2011.