Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Stojaković dr Mila
Redovni profesor

 Direktor departmana
Nedostaje slika

Đan Aleksandra

 Sekretar departmana