Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Kozmidis-Luburić dr Uranija
Redovni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Asistent sa doktoratom

 Sekretar katedre