prof. dr Ivana Lončarević


Nedostaje slika

dr Ivana Lončarević

Redovni profesor


Telefon021/485-2276
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 102

Obrazovanje:

1994 - 1998: gimnazija "Isidora Sekulić", Novi Sad, prirodno-matematički smer

1998 - 2003: Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, smer: diplomirani fizičar, prosek 10.00/10.00

2003 - 2007 : poslediplomske studije, smer: teorijska fizika kondenzovane materije, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu, prosek 10.00/10.00

2008 - : odbranjena magistarska teza: Ireverzibilna depozicija i adsorpciono-desorpcioni procesi smesa na diskretnim supstratima, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

2010:  odbranjena doktorska disertacija: Numeričke simulacije procesa adsorpcije, desorpcije i difuzije čestica na diskretnim supstratima, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stipendije:

 - Stipendija republičkog Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj

- Stipendija ambasade Kraljevine Norveške, 2001.

Nagrade:

- Svetosavska nagrada Ministarstva prosvete i sporta, 2003.

 - Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu, 1999. i 2003.

- Izuzetna nagrada Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, 1999. i 2003.

Aktivnosti:

- boravak i rad u laboratoriji za ispitivanje superprovodnih osobina materijala na University of Illinois at Urbana-Champaign 2002. godine

- učešće na Međunarodnim konferencijama studenata fizike (ICPS) 2002. u Budimpešti, Mađarska i 2003. u Odenzeu, Danska.

- učešće na kongresima fizičara Srbije i Crna Gore

Oblasti interesovanja:

- fizika kondenzovanog stanja materije

- fizika površina

- numeričke simulacije

Redovni profesor
30.09.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent30.09.2010.01.09.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa doktoratom26.03.2010.01.09.2010.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa magistraturom01.06.2008.01.03.2010.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent pripravnik01.06.2004.01.05.2008.Departman za opšte discipline u tehnici
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2021.Katedra za fiziku
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Spontano narusavanje simetrije - unitaristicki pristup

Diploma

Fizičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2003

Ireverzibilna depozicija i adsorpciono-desorpcioni procesi smesa na diskretnim supstratima

Magistratura

Fizičke nauke

FIZIČKI FAKULTET

2008

Numericke simulacije procesa adsorpcije, desorpcije i difuzije cestica na diskretnim supstratima

Doktorat

Fizičke nauke

FIZIČKI FAKULTET

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBudinski-Petković Lj., Lončarević I., Petkovic M., Jaksic Z., Vrhovac S.: Percolation in random sequential adsorption of extended objects on a triangular lattice, Physical Review E, 2012, Vol. 85, No 061117, pp. 1-8
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBudinski-Petković Lj., Lončarević I., Jakšić Z., Vrhovac S., Švrakić N.: Simulation study of anisotropic random sequential adsorption of extended objects on a triangular lattice, Physical Review E, 2011, Vol. 84, No 5, pp. 5160-1
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŠćepanović J., Lončarević I., Budinski-Petković Lj., Jakšić Z., Vrhovac S.: Relaxation properties in a diffusive model of k-mers with constrained movements on a triangular lattice, Physical Review E, 2011, Vol. 84, No 031109, pp. 1-13
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLončarević I., Budinski-Petković Lj., Vrhovac S., Belić A.: Generalized random sequential adsorption of polydisperse mixtures on a one-dimensional lattice, Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment ,2010, ISSN 1742-5468
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLončarević I., Budinski-Petković Lj., Vrhovac Lj., Belić A.: Adsorption, desorption, and diffusion of k-mers on a one-dimensional lattice, Physical Review E, 2009, Vol. 80, No 2
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBudinski-Petković Lj., Vrhovac S., Lončarević I.: Random sequential adsorption of polydisperse mixtures on discrete substrates , Physical Review E, 2008, Vol. 78, No 061603, pp. 1-7
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLončarević I., Budinski-Petković Lj., Vrhovac S.: Simulation study of random sequential adsorption of mixtures on a triangular lattice , The European Physical Journal E, 2007, Vol. 24, pp. 19-26, ISSN 1292-8941
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLončarević I., Budinski-Petković Lj., Vrhovac S.: Reversible random sequential adsorption of mixtures on a triangular lattice , Physical Review E, 2007, Vol. 76, No 031104, pp. 1-9
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŠćepanović J., Budinski-Petković Lj., Lončarević I., Petković M., Jakšić Z., Vrhovac S.: Relaxation properties in a diffusive model of extended objects on a triangular lattice, PHYSICA A: STATISTICAL MECHANICS
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŽivković S., Jakšić Z., Lončarević I., Budinski-Petković Lj., Vrhovac S., Belić A.: Optimization of the monolayer growth in adsorption-desorption processes, Physical Review E, 2013, Vol. 88
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBudinski-Petković Lj., Lončarević I., Dujak D., Karač A., Šćepanović J., Jakšić Z., Vrhovac S.: Particle morphology effects in random sequential adsorption, Physical Review E, 2017, Vol. 95, No 022114, pp. 1-13, ISSN 2470-0045
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuDujak D., Lončarević I., Budinski-Petković Lj., Vrhovac S., Karač A.: Adsorption-desorption processes of polydisperse mixtures on a triangular lattice, Physical Review E, 2015, Vol. 91, No 032414, pp. 1-9, ISSN 2470-0045
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJakšić Z., Šćepanović J., Lončarević I., Budinski-Petković Lj., Vrhovac S., Belić A.: Structural characterization of submerged granular packings, Physical Review E, 2014, No 90, ISSN 2470-0045
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŽivković S., Jakšić Z., Lončarević I., Budinski-Petković Lj., Vrhovac S., Belić A.: Optimization of the monolayer growth in adsorption-desorption processes, Physical Review E, 2013, Vol. 88, ISSN 2470-0045
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLončarević I., Budinski-Petković Lj., Dujak D., Karač A., Jakšić Z., Vrhovac S.: The study of percolation with the presence of extended impurities, Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2017, ISSN 1742-5468
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLončarević I.: Irreversible deposition of extended objects with diffusional relaxation on discrete substrates, The European Physical Journal B, 2010, No 73, pp. 439-445
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSatarić M., Kozmidis-Luburić U., Budinski-Petković Lj., Lončarević I.: Intrinsic Electric Fields as a Control mechanism of Infracellular Transport along Microtubules, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2009, Vol. 6, pp. 721-731, ISSN 1546-1955
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSatarić M., Budinski-Petković Lj., Lončarević I., Tuszynski J.: Modelling the role of intrinsic electric fields in microtubules as an additional control mechanism of bi-directional intracellular transport , Cell Biochemistry and Biophysics, 2008, Vol. 52, No 2, pp. 113-124
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSatarić M., Budinski-Petković Lj., Lončarević I.: Microtubules as active tracks for bi-directional cellular traffic of motor proteins , IJMPB, 2007, Vol. 21, No 32, pp. 5387-5398, ISSN 0217-9792
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLončarević I., Budinski-Petković Lj., Vrhovac S.: Adsorption-desorption processes of mixtures on a triangular lattice Naziv skupa: XVII Symposium on Condensed Matter Physics SFKM 2007 , 17. Symposium on Condensed Matter Physics SFKM, Vršac: institut za fiziku, beograd, 16-20 Septembar, 2007, pp. 185-188, ISBN 978-86-821-21-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLončarević I., Budinski-Petković Lj., Vrhovac S.: Irreversible deposition of mixtures on a triangular lattice Naziv skupa: XVII Symposium on Condensed Matter Physics SFKM 2007 , 17. Symposium on Condensed Matter Physics SFKM, Vršac: Institut za fiziku, Beograd, 16-20 Septembar, 2007, pp. 189-192, ISBN 978-86-821-21-2
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu*****Budinski-Petković Lj., Lončarević I., Jakšić Z., Vrhovac S.: Simple model for compaction of vertically tapped granular materials Naziv skupa: Eight Annual Conference of the Yugoslav Materials Research Society
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*****Budinski-Petković Lj., Kozmidis-Luburić U., Lončarević I., Tošić T.: Adsorpciono-desorpcioni procesi i memorijski efekti u garnularnim materijalima Naziv skupa: Kongres fizičara Srbije i Crne Gore
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu*****Lončarević I., Ralević N., Nedović Lj.: Nonlinear equations and superposition principle Naziv skupa: Kongres matematičara Srbije i Crne Gore
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorijska i primenjena fizikaUniverzitet u Novom Sadu30.09.2020.
Vanredni profesorTeorijska i primenjena fizikaUniverzitet u Novom Sadu30.09.2015.
DocentTeorijska i primenjena fizika30.09.2010.
Asistent pripravnik RTeorijska i primenjena fizikaFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
Asistent - stari nazivTeorijska i primenjena fizikaFakultet tehničkih nauka28.05.2008.
Asistent pripravnikTeorijska i primenjena fizikaFakultet tehničkih nauka01.02.2007.