Kontakt


20.11.2013. - 10:16 

Adrese/telefoni:

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21 000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 6
Google mapa objekata FTN-a

Marketing služba (Informacije o upisu na osnovne studije)
Telefon: 021 485 2061, 021 459 141
e-mail: ftnupis@uns.ac.rs

Dekanat
Telefon: 021 450 810, 021 6350 413, 021 485 2055

Šef Studentske službe
Telefon: 021 485 2222
e-mail: studsluzba@uns.ac.rs

Referent za doktorske i specijalističke akademske studije
Telefon: 021 485 2209

Referent za magistarske i specijalističke strukovne studije
Telefon: 021 485 2208

Sajt Fakulteta tehničkih nauka
www.ftn.uns.ac.rs

Facebook strana: "Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad"
Facebook grupa: "BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2021"
Twitter profil: "FTN Novi Sad"
Instagram profil: "FTN_NS"
Youtube kanal: "Medija centar FTN"

Kontakte u Studentskoj službi po studijskim programima možete pogledati OVDE.