PET ŽELJA


27.02.2021. - 13:46 
Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše pet studijskih programa, pri čemu je dužan da polaže prijemne ispite za sve odabrane studijske programe (ako su prijemni ispiti različiti, tada kandidat plaća cenu svakog prijemnog ispita). Ako se polaže matematika sa testom sklonosti za upis više oblasti, polaže se matematika i za svaku oblast test sklonosti (test sklonosti se plaća 50% za svaku proveru).

Na prijavnom listu kandidat se opredeljuje za osnovnu želju (1), i navodi spisak ostalih želja po prioritetu (2, 3, 4, 5). Prijavni list se popunjava u vidu online forme  ukoliko kandidat prijavu vrši online ili se predaje na dan prijave u Amfiteatrima Fakulteta.

Kandidat koji je konkurisao na dva, odnosno tri, četiri ili pet studijskih programa rangira se na sledeći način:
Prvo se vrši rangiranje po prvoj želji. Ukoliko je student ispunio uslove za upis na budžet tu se završava rangiranje. U slučaju da je na prvoj želji student na samofinansiranju ili nije uopšte ispunio uslove za upis, onda se rangira na drugoj pa onda na trećoj, četvrtoj i petoj želji. Studenti se na svim rang listama ravnopravno rangiraju, bez obzira da li im je to prva ili druga želja.


Studijski programi grupisani po prijemnom ispitu:

1. Prijemni ispit P1
Energetika, elektronika i telekomunikacije - E1   
Računarstvo i automatika - E2   
Mehatronika   
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije   
Primenjeno softversko inženjerstvo   
Merenje i regulaciju   
Biomedicinsko inženjerstvo   
Inženjerstvo informacionih sistema   
Informacioni inženjering   

* Kandidati koji polažu prijemni ispit P1 kao ostale želje mogu da navedu studijske programe za koje se polažu prijemni ispiti P1, P2, P3, P6 i P9.


2. Prijemni ispit P2
Saobraćaj i transport   
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije   
Geodezija i geoinformatika
Čiste energetske tehnologije   
Animacija u inženjerstvu   

* Kandidati koji polažu prijemni ispit P2 mogu da navedu kao ostale želje studijske programe za koje se polaže prijemni ispit P2, P3, P6 i P9.


3. Prijemni ispit P3
Industrijsko inženjerstvo   
Inženjerski menadžment   
Proizvodno mašinstvo   
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo   
Energetika i procesna tehnika   
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici   
Inženjerstvo zaštite životne sredine   
Inženjerstvo zaštite na radu   
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara   

4. Prijemni ispit P4
Grafičko inženjerstvo i dizajn   
* Kandidati koji polažu prijemni ispit P4 mogu da navedu kao ostale želje studijske programe za koje se polaže prijemni ispit P3 i P6.


5. Prijemni ispit P6
Građevinarstvo    
* Kandidati koji polažu prijemni ispit P6 mogu da navedu kao ostale želje studijske programe za koje se polaže prijemni ispit P3.


* Za prijemne ispite P3, P4 i P6 polaže se isti test iz matematike, a različiti testovi provere sklonosti odnosno logike. Kandidati koji polažu dva ili više od navedenih prijemnih ispita plaćaju jedan prijemni ispit u celosti i još 50% od cene prijemnog ispita za svaki dodatni test provere sklonosti odnosno logike.


6. Prijemni ispit P7
Arhitektura   

* Kandidati koji rade prijemni ispit P7 mogu bez dodatnog polaganja da navedu kao ostale želje studijske programe za koje se polaže prijemni ispiti P3, P6  i P8.


7. Prijemni ispit P8
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn   


8. Prijemni ispit P9
Elektrotehnika
Softverske i informacione tehnologije