Način polaganja


27.02.2021. - 15:49 
***

Prijemni ispit P1 - Matematika
- polaže se za upis na:

  Energetiku, elektroniku i telekomunikacije
  Računarstvo i automatiku
  Mehatroniku
  Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
  Primenjeno softversko inženjerstvo
  Merenje i regulaciju
  Biomedicinsko inženjerstvo
  Inženjerstvo informacionih sistema
  Informacioni inženjering

Prijemni ispit P1 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

***

Prijemni ispit P2 - Matematika
- polaže se za upis na:

  Saobraćaj i transport
  Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
  Geodeziju i geoinformatiku
  Čiste energetske tehnologije
  Animaciju u inženjerstvu

Prijemni ispit P2 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

***

Prijemni ispit P3 - Matematika sa logikom
- polaže se za upis na:

  Industrijsko inženjerstvo
  Inženjerski menadžment
  Proizvodno mašinstvo
  Mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
  Energetiku i procesnu tehniku
  Tehničku mehaniku i dizajn u tehnici
  Inženjerstvo zaštite životne sredine
  Inženjerstvo zaštite na radu
  Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Prijemni ispit P3 sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Prvih 5 (pet) zadataka služi za proveru znanja iz matematike, a preostalih 5 (pet) zadataka služe za proveru logičkog zaključivanja.

***

Prijemni ispit P4 - Matematika sa proverom sklonosti
- polaže se za upis na:

  Grafičko inženjerstvo i dizajn

Prijemni ispiti P4  Ispit se sastoji iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije odgovarajuće struke (dvadeset pitanja; maksimalno 30 bodova).  

***

Prijemni ispit P6 - Matematika sa proverom sklonosti
- polaže se za upis na:

   Građevinarstvo

Prijemni ispit P6 se sastoji iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije odgovarajuće struke (dvadeset pitanja; maksimalno 30 bodova).

***

Prijemni ispit P7
- polaže se za upis na:

  Arhitekturu

Prijemni ispit P7 sastojaće se od 60 pitanja iz oblasti: Arhitektonsko projektovanje; Urbanizam; Matematika (Geometrija); Računari; Savremena arhitektura, istorija i teorija umetnosti; Dizajn u arhitekturi kao i oblasti iz srednjoškolskih udžbenika i knjiga koje su navedene u objavljenom popisu literature. Na testu se može osvojiti maksimalno 60 bodova.

***

Prijemni ispit P8
- polaže se za upis na:

  Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn

Prijemni ispit P8 sastoji se iz dva dela: TESTA OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI (pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije i opšte kulture i informisanosti), kao i RAZGOVORA SA KOMISIJOM. Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, od kojih se svaki boduje u rasponu od 0 do 30 bodova.

***

Prijemni ispit P9 - Matematika
- polaže se za upis na:

  Elektrotehniku
  Softverske i informacione tehnologije

Prijemni ispit P9 za upis na osnovne strukovne studije je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata, sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60.


Koliko zadataka ima na prijemnom ispitu i da li su ponuđena rešenja?


Prijemni ispit P1 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

Prijemni ispit P2 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

Prijemni ispit P3 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Prvih 5 (pet) zadataka služi za proveru znanja iz matematike, a preostalih 5 (pet) zadataka služe za proveru logičkog zaključivanja.

Prijemni ispiti P4 i P6 su pismeni ispiti i traju 4 (četiri) sata, a sastoje se iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije odgovarajuće struke (P4 - dvadeset pitanja a P5 - trideset pitanja). Ako kandidat polaže više testova sklonosti za svaki test se dobija dodatnih sat vremena.

Prijemni ispit P7 traje 3 sata i sastoji se iz testa koji sadrži 60 pitanja iz oblasti: Arhitektonsko projektovanje; Urbanizam; Matematika; Geometrija i računari; Savremena arhitektura, istorija i teorija i Umetnost i dizajn u arhitekturi. Na testu se može osvojiti maksimalno 60 bodova.

Prijemni ispit P8 sastoji se iz dva dela: pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije i opšte kulture i informisanosti, kao i RAZGOVORA SA KOMISIJOM. Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, od kojih se svaki boduje u rasponu od 0 do 30 bodova.

Prijemni ispit P9 za upis na osnovne strukovne studije je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata, sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60.


* Termini za polaganje prijemnog ispita su poslednji dani juna, odnosno prvi dani jula, a konačni termini biće određeni Konkursom za upis u I godinu studija.

* Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše pet studijskih programa - PET ŽELJA.

* Literaturu za pripremu prijemnog ispita možete pronaći OVDE.