Na funkciji: Sekretar departmana


ZvanjeOdDo
Nataša KorpakAdministrativno tehnički sekretar01.10.2021.Departman za opšte discipline u tehnici20211001