Predmet: Matematika 1 (14 - IZOO01)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti elementarne, opšte, apstraktne i linearne algebre, kao i iz osnova klasične kombinatorike neophodnim za analizu, razumevanje, rešavanje problema, kao i za uspešnu primenu, pre svega u predmetima iz oblasti informatike, radi razumevanja informatičkih principa i tehnika.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima, konstruišu se i rešavaju matematički modeli iz stručnih predmeta koristeći gradivo ovoga predmeta.
Predavanja (teorijska nastava). Matematička logika, iskazni i predikatski račun. Teorija skupova i operacije nad skupovima. Relacije i funkcije: osnovni pojmovi, binarna relacija, relacije ekvivalencije, relacije poretka, funkcije. Nizovi (stringovi). Bulova algebra. Osnove teorije grafova: pojmovi i definicije, povezanost i specijalne klase grafova, izomorfizmi,stabla, planarni grafovi. Polinomi, kompleksni brojevi, slobodni vektori, determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice, karakteristični koreni i vektori. Analitička geometrija u prostoru (vektorski!). Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri i testovi sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode dinamično i interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju redovne konsultacije i grupne konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku 2 modula.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Rade DoroslovačkiPrincipi algebre: opšte, linarne i diskretne2011FTN, Novi SadSrpski jezik
Rade Doroslovački i Nedović LjuboZbirka ispitnih zadataka iz diskretne matematike 1985-20062006ALFA-GRAF NSSrpski jezik
Rade Doroslovački i Nedović LjuboTestovi iz diskretne matematike i linearne algebre2011FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Buhmiler dr Sandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milićević Srđan
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Arsić Dunja
Asistent-master

Auditorne vežbe