Predmet: Bezbednost i sigurnost informacionih sistema (14 - IZOO23)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 07.03.2014..

Cilj predmeta je sticanje uvida u osnovne principe i metode bezbednosti i sigurnosti informacionih sistema, razumevanje životnog ciklusa podataka i zahteva u pogledu njihove raspoloživosti, poverljivosti i integriteta, kao i sticanje sposobnosti da se identifikuju pretnje, ranjivosti i rizici po informacioni sistem, odnosno načini na koji ti rizici mogu da se umanje ili izbegnu.
Nakon odslušanog predmeta, studenti će ovladati neophodnom terminologijom i značajnim brojem metoda, tehnika i veština u oblasti bezbednosti i sigurnosti informacionih sistema, usaglašenih sa dobrom poslovnom praksom i zahtevima vodećih međunarodnih standarda. Takođe, studenti će biti osposobljeni za samostalnu praktičnu realizaciju sistema zaštite informacionih resursa u organizacijama.
U okviru predmeta se obrađuju sadržaji kao što su: osnovni koncepti, trendovi razvoja i primena zaštite informacionih sistema, identifikacija i klasifikacija informacionih resursa, pretnji i ranjivosti povezanih sa njima, sigurnosne kopije – proces kreiranja i njihova upotreba nakon katastrofalnog događaja, incidenti vezani za sigurnost informacija, kriptografija – pojam, svrha i postupci, primena kriptografije u cilju zaštite podataka, sigurnosti protokoli, bezbednost podataka u „oblaku“ i zaštita podataka o ličnosti.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja sa primerima i problemskim situacijama u domenu bezbednosti i sigurnosti informacionih sistema, analize različitih strategije zaštite informacionih resursa i ocene primenjenih strategija. Vežbe se odvijaju u laboratoriji uz pomoć računara i u okviru vežbi se podstiče samostalan rad i rad u grupama na postavljanju, izradi i testiranju sistema zaštite informacionih resursa organizacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Noriswadi Ismail, Edwin Lee CiehBeyond Data Protection: Strategies Case Studies and Practical Guidance2012SpringerEngleski
Gutwirth, S., Poullet, Y., De Hert, P.Computers, Privacy anad Data Protection: an Element of Choice2011SpringerEngleski
Paul LambertA Users Guide to Data Protection2013Bloomsbury ProfessionalEngleski
ISO/IECInformation security management systems Requirements2013ISO/IECEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladojević dr Srđan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stefanović dr Darko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Arsenović Marko
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

baji* Angela

Računarske vežbe