Predmet: Osnove inženjerstva tehničkih sistema (14 - IZOO08)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.04.2014..

Nastavni predmet je namenjen da slušaoce uvede u oblast inženjerstva tehničkih sistema ( kompleksnih industrijskih proizvoda ) i da im približi i razjasni glavne principe i metode inženjerskog rada u toj oblasti. Posebna pažnja u okvirima nastavnog predmeta se posvećuje savremenim metodama inženjerskog rada i primeni standarda. Predmet je, pored toga, namenjen razvoju kreativne komponente budućih inženjera i njihovom osposobljavanju da kompetentno učestvuju u procesu kreiranja proizvoda i pripreme industrijske proizvodnje.
Studenti se obučavaju da kvalitetno i sistemski pristupaju problemima u oblasti inženjerstva tehničkih sistema kao industrijskih proizvoda, a zatim ovlađuju metodama i tehnikama razvojno-projektantskog rada. Paralelno sa tim, studenti stiču niz pragmatičnih znanja u oblasti tehnike i inženjerstva, upoznaju se sa komponentama tehničkih sistema i stiču korisna iskustva u primeni industrijskih i drugih standarda.
Uvod u nastavni predmet. Temeljni pojmovi i objašnjenja. Tehnički sistem kao industrijski proizvod. Funkcija tehničkog sistema ( proizvoda ) i pojam multifunkcionalnosti. Struktura, forma i metrika tehničkih sistema i njihovih komponenti. Promene stanja kao osnova funkcionisanja tehičkih sistema. Opterećenja sistema i njegovih komponenti kao posledice promena stanja. Upravljačka komponenta tehničkih sistema. Principi, metode i standardi za komunikaciju o proizvodu, prezentacioni prostori i metode prezentacije. Osnove računarske grafike. Vektorska grafika i geometrijske transformacije. Raster grafika. Principi i metode raster-u-vektor konverzije prezentacija proizvoda i komponenti. Geometrija proizvoda kao jedna od osnova za definisanje tehnoloških procedura za proizvodnju. Elementi strukture tehnoloških postupaka u proizvodnji. Osnove za računarom podržanu izradu i montažu proizvoda i njihovih komponenti.
Nastava se izvodi u formi predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbanja. U okviru nastave vežbanja se predviđa i samostalna izrada obaveznih zadataka, uz mogućnost otvorenih konsultacija sa predmetnim nastavnicima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dovniković, L.Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom1994Fakultet Tehničkih Nauka, Novi SadSrpski jezik
Magrab, E. B.Integrated Product and Process Design and Development1997CRC PressEngleski
Shirley, P., Ashikhmin, M., Marschner, S.Fundamentals of Computer Graphics2009CRC PressEngleski
Annacchino, M. A.New Product Development: from Idea to Product Management2003Elsevier Publishing Co.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Anderla dr Andraš
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Suzić mr Nikola
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Arsenović Marko
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

baji* Angela

Računarske vežbe