doc. dr Vladimir Mandić


Nedostaje slika

dr Vladimir Mandić

Docent


Telefon485 2171
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 202

Dr Vladimir Mandić je rođen 17.10.1978. godine u Novom Sadu, Srbija. Integrisane akadameske studije na Fakultetu Tehničkih Nauka završio je 2002. i stekao zvanje diplomirani inženjer elekrtotehnike i računarstva-master. Doktroske studije je upisao na Univerzitetu u Oulu, Finska 2008. godine, gde je i doktorirao 2012. godine iz oblasti nauke o obradi informacija i softverskog inženjerstva. Izvodio je nastavu na predmetima: Projektovanje baza podataka, Sistemi baza podataka, Obezbeđenje kvaliteta softverskih proizvoda, Empirijsko softversko inženjerstvo, Osnove testiranja softvera, Upravljanje razvojem informacionih sistema, Automatizacija procesa poslovanja, Osnove računarskih tehnologija i dr. Autor je preko 25 naučnih radova u časopisima i stručnim konferencijama. Član je IEEE udruženja od 2009. godine. Do sada je bio član programskog odbora na više međunarodnih konferencija.  Učestvovao je na 3 međunarodna istraživačka projekt i na preko 50 komercijalnih projekata sa industrijom.

Docent
01.10.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent pripravnik18.06.2012.01.03.2014.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent pripravnik01.07.2003.01.11.2008.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa doktoratom01.03.2017.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Predavač01.05.2014.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
NazivU Ustanovi
Jedno resenje OFDM (DVB-T)

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

MEASUREMENT-BASED VALUE ALIGNMENT AND REASONING ABOUT ORGANIZATIONAL GOALS AND STRATEGIES: STUDIES WITH THE ICT INDUSTRY

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

University of Oulu

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaMandić V.: MEASUREMENT-BASED VALUE ALIGNMENT AND REASONING ABOUT ORGANIZATIONAL GOALS AND STRATEGIES: STUDIES WITH THE ICT INDUSTRY, UNIVERSITY OF OULU, 2012, ISBN 978-951-42-9907-0
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMandić V., Gvozdenović N.: An Extension of the GQM+Strategies Approach with Formal Causal Reasoning, Information and Software Technology, 2017, Vol. 88, pp. 127-147, ISSN 0950-5849, UDK: 10.1016/j.infsof.2017.04.004
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRamač R., Mandić V.: The Challenges of Developing a Multi-Domain Microservices Platform: The Case of REQSTER, 1. International Conference on Microservices, Odense, 25-26 Oktobar, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić-Skoković M., Bulatović N., Mandić V.: Process Simulation Modeling as a means of improving CMMI levels , 16. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 119-124, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRamač R., Karac I., Turhan B., Juristo N., Mandić V.: Lessons learned from a partial replication of an experiment in the context of a software engineering course, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 198-204, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMišić B., Novković M., Ramač R., Mandić V.: Do the Microservices Improve the Agility of Software Development Teams?, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 170-176, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Oivo M.: SAS: A Tool for the GQM Strategies Grid Derivation Process, Lecture notes in computer science, 2010, Vol. 6156, pp. 291-305, ISSN 0302-9743
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Harjumaa L., Markkula J., Oivo M.: Early Empirical Assessment of the Practical Value of GQM Strategies, Lecture notes in computer science, 2010, Vol. 6195, pp. 14-25, ISSN 0302-9743
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Basili V., Harjumaa ., Oivo M., Markkula J.: Utilizing GQM Strategies for business value analysis: an approach for evaluating business goals., 4. International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement - ESEM, Bolzano: ACM, 16-17 Septembar, 2010, pp. 1-10, ISBN ISBN 978-1-4503-003
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Markkula J., Oivo M.: Towards Multi-Method Research Approach in Empirical Software Engineering, Lecture Notes in Business Information Processing, 2009, Vol. 32, pp. 96-110, ISSN 1865-1348
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Oivo M., Rodriguez P., Kuvaja P., Kaikkone H., Turhan B.: What Is Flowing in Lean Software Development?, Lecture Notes in Business Information Processing, 2010, Vol. 65, pp. 72-84, ISSN 1865-1348
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Basili V., Oivo M., Harjumaa L., Markkula J.: Utilizing GQM Strategies for an Organization-Wide Earned Value Analysis, 36. EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications - SEAA, Lille: IEEE, 1-3 Septembar, 2010, pp. 255-258, ISBN ISBN 978-1-4244-7901
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduMandić V., Čokrlić D.: Naziv: Component-based application development in .NET environment Naziv skupa: YUINFO 2006
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMandić V., Gvozdenović N.: Raspoređivanje vozila u javnim gradskim saobraćajnim preduzećima , Strategijski menadžment, 2004, Vol. 7, No 4, pp. 107-109, ISSN 0354-8414
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentInženjerstvo informacionih sistemaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2017.
Asistent sa doktoratomInformaciono-komunikacioni sistemi01.03.2017.
Asistent pripravnik RInformaciono-komunikacioni sistemi01.05.2014.
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemi15.07.2011.
Asistent pripravnikInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka14.08.2007.
Asistent pripravnikInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.07.2003.