doc. dr Vladimir Mandić


Nedostaje slika

dr Vladimir Mandić

Docent


Telefon485 2171
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 202

Dr Vladimir Mandić je rođen 17.10.1978. godine u Novom Sadu, Srbija. Integrisane akadameske studije na Fakultetu Tehničkih Nauka završio je 2002. i stekao zvanje diplomirani inženjer elekrtotehnike i računarstva-master. Doktroske studije je upisao na Univerzitetu u Oulu, Finska 2008. godine, gde je i doktorirao 2012. godine iz oblasti nauke o obradi informacija i softverskog inženjerstva. Izvodio je nastavu na predmetima: Projektovanje baza podataka, Sistemi baza podataka, Obezbeđenje kvaliteta softverskih proizvoda, Empirijsko softversko inženjerstvo, Osnove testiranja softvera, Upravljanje razvojem informacionih sistema, Automatizacija procesa poslovanja, Osnove računarskih tehnologija i dr. Autor je preko 25 naučnih radova u časopisima i stručnim konferencijama. Član je IEEE udruženja od 2009. godine. Do sada je bio član programskog odbora na više međunarodnih konferencija.  Učestvovao je na 3 međunarodna istraživačka projekt i na preko 50 komercijalnih projekata sa industrijom.

Docent
01.10.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent pripravnik18.06.2012.01.03.2014.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent pripravnik01.07.2003.01.11.2008.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa doktoratom01.03.2017.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Predavač01.05.2014.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
NazivU Ustanovi
Jedno resenje OFDM (DVB-T)

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

MEASUREMENT-BASED VALUE ALIGNMENT AND REASONING ABOUT ORGANIZATIONAL GOALS AND STRATEGIES: STUDIES WITH THE ICT INDUSTRY

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

University of Oulu

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaMandić V.: MEASUREMENT-BASED VALUE ALIGNMENT AND REASONING ABOUT ORGANIZATIONAL GOALS AND STRATEGIES: STUDIES WITH THE ICT INDUSTRY, UNIVERSITY OF OULU, 2012, ISBN 978-951-42-9907-0
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMandić V., Gvozdenović N.: An Extension of the GQM+Strategies Approach with Formal Causal Reasoning, Information and Software Technology, 2017, Vol. 88, pp. 127-147, ISSN 0950-5849, UDK: 10.1016/j.infsof.2017.04.004
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSantos A., Vegas S., Tubío Ó., Uyaguari F., Tosun A., Fucci D., Turhan B., Scanniello G., Romano S., Karac I., Kuhrmann M., Mandić V., Ramač R., Pfahl D., Engblom C., Kyykka J., Rungi K., Palomeque C., Spisak J., Oivo M., Juristo N.: A Family of Experiments on Test-Driven Development [in press], Journal on Empirical Software Engineering, Springer Netherlands, 2020
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Taušan N., Ramač R.: The Prevalence of the Technical Debt Concept in Serbian IT Industry: Results of a National-Wide Survey, 3. International Conference on Technical Debt, Seoul: ACM, 28-30 Jun, 2020, pp. 77-87, ISBN 978-1-4503-7960-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRamač R., Mandić V.: The Challenges of Developing a Multi-Domain Microservices Platform: The Case of REQSTER, 1. International Conference on Microservices, Odense, 25-26 Oktobar, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić-Skoković M., Bulatović N., Mandić V.: Process Simulation Modeling as a means of improving CMMI levels , 16. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 119-124, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRamač R., Karac I., Turhan B., Juristo N., Mandić V.: Lessons learned from a partial replication of an experiment in the context of a software engineering course, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 198-204, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMišić B., Novković M., Ramač R., Mandić V.: Do the Microservices Improve the Agility of Software Development Teams?, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 170-176, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Oivo M.: SAS: A Tool for the GQM Strategies Grid Derivation Process, Lecture notes in computer science, 2010, Vol. 6156, pp. 291-305, ISSN 0302-9743
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Harjumaa L., Markkula J., Oivo M.: Early Empirical Assessment of the Practical Value of GQM Strategies, Lecture notes in computer science, 2010, Vol. 6195, pp. 14-25, ISSN 0302-9743
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Basili V., Harjumaa ., Oivo M., Markkula J.: Utilizing GQM Strategies for business value analysis: an approach for evaluating business goals., 4. International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement - ESEM, Bolzano: ACM, 16-17 Septembar, 2010, pp. 1-10, ISBN ISBN 978-1-4503-003
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Markkula J., Oivo M.: Towards Multi-Method Research Approach in Empirical Software Engineering, Lecture Notes in Business Information Processing, 2009, Vol. 32, pp. 96-110, ISSN 1865-1348
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Oivo M., Rodriguez P., Kuvaja P., Kaikkone H., Turhan B.: What Is Flowing in Lean Software Development?, Lecture Notes in Business Information Processing, 2010, Vol. 65, pp. 72-84, ISSN 1865-1348
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMandić V., Basili V., Oivo M., Harjumaa L., Markkula J.: Utilizing GQM Strategies for an Organization-Wide Earned Value Analysis, 36. EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications - SEAA, Lille: IEEE, 1-3 Septembar, 2010, pp. 255-258, ISBN ISBN 978-1-4244-7901
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduMandić V., Čokrlić D.: Naziv: Component-based application development in .NET environment Naziv skupa: YUINFO 2006
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMandić V., Gvozdenović N.: Raspoređivanje vozila u javnim gradskim saobraćajnim preduzećima , Strategijski menadžment, 2004, Vol. 7, No 4, pp. 107-109, ISSN 0354-8414
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentInženjerstvo informacionih sistemaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2017.
Asistent sa doktoratomInformaciono-komunikacioni sistemi01.03.2017.
Asistent pripravnik RInformaciono-komunikacioni sistemi01.05.2014.
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemi15.07.2011.
Asistent pripravnikInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka14.08.2007.
Asistent pripravnikInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.07.2003.