Predmet: Arhitektura informacionih sistema i računarske mreže (12 - IM1519)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je savladavanje osnovnih koncepata arhitekture savremenih informacionih sistema. Studenti će steći potrebna znanja o mogućim rešenjima hardverskih platformi. Pored toga, razumeće arhitekturu računarskih mreža i značaj, zadatke i primenu komunikacionih protokola. Na taj način biće u mogućnosti da odaberu odgovarajuću komunikacionu infrastrukturu za podršku datom informacionim sistemu. Studenti će razumeti i moći da primenjuju osnovne obrasce arhitekture softverskih sistema.
Studenti stiču znanja o funkcionalnim komponentama računarskog sistema, njihovim karakteristikama, performansama i međusobnim dejstvima. Studenti će biti obučeni za rad u mrežnom okruženju, razumeće principe rada lokalnih mreža, kako se više fizičkih mreža povezuje u koordinirani sistem, i kako aplikacije mogu da koriste rezultujući sistem. Studenti će steći znanja o opštim obrascima arhitekture softverskih sistema. Razumeće pojam arhitekture integrisanog informacionog sistema, vrednosti integracije, biće u mogućnosti da objasne različite poglede na integrisani informacioni sistem i veze među raznim pogledima, kao i pojmove arhitekturalnih stilova, softverskih komponenti i konektora. Savladaće osnovne tehnike upotrebe UML-a za modelovanje arhitekture sistema. U okviru praktične nastave studenti će savladati primenu okvira za razvoj veb aplikacija.
Arhitektura informacionog sistema. Komponente računarskog sistema, njihove karakteristike, performanse i međusobna dejstva. Distribuirani sistemi, hardverski i softverski koncepti. Klijent-server model. Pregled osnovnih mrežnih tehnologija. Komunikacioni softver i protokoli. TCP/IP familija protokola. Sigurnost i nadgledanje mreža. Ključni koncepti Interneta. Arhitektura softvera. Opšti obrasci arhitekture softvera. Mogućnosti primene UML-a za prikaz implementacije i raspoređenosti sistema. Primena okvira za razvoj veb aplikacija.
Predavanja; računarske vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Taylor, R. N., Medvidovic N., Dashofy N.Software Architecture: Foundations, Theory, and Practice2010John Wiley&SonsEngleski
Stallings W.Organizacija i arhitektura računara – Projekat u funkciji performansi2006CET Beograd i Računarski fakulteta BeogradSrpski jezik
Comer D. E.Internetworking With TCP/IP, Vol I: Principals, Protocols and Architecture2006Prentice HallEngleski
Stallings W.Data & Computer Communications2000Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prezentacijadada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bošković dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Penčić Marko
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ramač Robert
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Rafa Klara

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Rakić-Skoković mr Marija
Predavač

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Novković Milana
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe