Publikacije koje su izdate u 2013. godini


25.02.2014. - 10:00
U 2013. godini odštampane su 73 publikacije:

69 udžbenika (34 nova naslova i 35 ponovljenih izdanja);
•  4 monografije.