Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 233007
Увод у електронику32106
Теорија електричних кола32106
Дигитална електроника32005
Електричне машине и погони21104
Енглески језик - средњи20002

Година: 2, Семестар: Летњи

Објектно оријентисано програмирање30217
Основи микропроцесорских и микроконтролерских система30306
Основи телекомуникација31105
Мерења у електроници20204
Системи и сигнали31106
Практикум: инжењерски алати у електроници00202

Година: 3, Семестар: Зимски

Електромагнетика33007
Енглески језик за инжењере 120002
Језици за моделовање хардвера30306
Аналогна микроелектронска кола32106
Лабораторијске вежбе из електронике00202
Практична електроника00303
Пословно комуницирање22004

Година: 3, Семестар: Летњи

Микро и нано електроника32106
Импулсна и дигитална електронска кола32106
Дискретни системи30306
Изборна позиција 133006
Изборна позиција 222006

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција 330307
Изборна позиција 430306
Изборна позиција 530306
Изборна позиција 630307
Стручна пракса00064

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција 720305
Изборна позиција 833005
Изборна позиција 933005
Изборна позиција 1033005
Дипломски рад - истраживачки рад00004
Дипломски рад - израда и одбрана00056
 Документа