Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 23300.007
Увод у електронику3210.006
Теорија електричних кола3210.006
Дигитална електроника3200.005
Електричне машине и погони2110.004
Енглески језик - средњи2000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Објектно оријентисано програмирање3021.007
Основи микропроцесорских и микроконтролерских система3030.006
Основи телекомуникација3110.005
Мерења у електроници2020.004
Системи и сигнали3110.006
Практикум: инжењерски алати у електроници0020.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Електромагнетика3300.007
Енглески језик за инжењере 12000.002
Језици за моделовање хардвера3030.006
Аналогна микроелектронска кола3210.006
Лабораторијске вежбе из електронике0020.002
Практична електроника0030.003
Пословно комуницирање2200.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Микро и нано електроника3210.006
Импулсна и дигитална електронска кола3210.006
Дискретни системи3030.006
Изборна позиција 12-30-21-30.006
Изборна позиција 220-21-20.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција 330-21-30.007
Изборна позиција 430-30-30.006
Изборна позиција 530-30-30.006
Изборна позиција 630-21-30.007
Стручна пракса0006.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција 73020.005
Изборна позиција 830-20-20.005
Изборна позиција 92-30-11-30.005
Изборна позиција 1020-21-30.005
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0005.006
 Документа