доц. др Далибор Секулић


Недостаје слика

др Далибор Секулић

Доцент


Телефон021/485-2538
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 302

Далибор Секулић, рођен 29. јуна 1981. године у Сенти, завршио је Гимназију у Бечеју као ђак генерације и уписао Факултет техничких наука на Универзитету у Новом Саду. Дипломске академске студије завршио је 2006. године на Департману за енергетику, електронику и телекомуникације, смер Микрорачунарска електроника, са просечном оценом 9.65 на тему ''Оптичке и фотоелектричне појаве у полупроводницима''. На истом факултету одбранио је и докторску дисертацију под насловом ''Електрична проводност протеинских структура и њихово моделовање као нанобиоелектонских трансмисионих линија'' 2013. године под менторством проф. др Миљка Сатарића, редовног члана САНУ, и стекао звање доктор наука–електротехника и рачунарство. Одбрањена докторска дисертација припада изузетно актуелној области биомолекуларне електронике и представља први докторат из ове области на просторима Републике Србије.
У свом досадашњем научном раду публиковао је 25 радова у престижним међународним часописима са импакт фактором, од чега 9 у врхунским међународним часописима М21. Поред тога, објавио је 4 рада категорије М14, као и 2 рад у часописима категорије М24 и 4 рада у часописима категорије М52. Одржао је 4 предавања по позиву на конференцијама међународног значаја и саопштио преко 30 радова на међународним и домаћим конференцијама. Добитник је награде за најбољи рад младог истраживача у оквиру секције за микроелектронику и оптоелектронику на конференцији ЕТРАН 2011. године. Године 2015. добио је годишње награде Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације и Катедре за електронику за изузетне резултате постигнуте у научно–истраживачком раду. Такође, 2016. године добио је годишњу награду Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације за изузетне резултате постигнуте у научно–истраживачком раду.
Области његовог интересовања су изразито мултидисциплинарне и нове и у свету. Пре свега, изучавање фероелектричних карактеристика биолошких макромолекула и њихове примене у хибридним наноелектронским уређајима, као и карактеризација наноструктурних материјала за електронске апликације и нелинеарне трансмисионе линије у опсег високих фреквенција. Остварио је плодну сарадњу са великим бројем истраживача са других универзитета и института из Србије и Европске уније, а током рада на својој докторској дисертацији сарађивао је и са проф. др Јацк Тусзyнски са Универзитета у Алберти, Канада, једним од водећих светских научника у области изучавања протеинских структура од посебног интереса за нанотехнологије. О утицајности његовог научног рада говори и број цитата. Према Гоогле Сцхолар бази цитиран је 221 пута (х–индекс 8), док је према Сцопус бази његова тренутна цитираност 131 (х–индекс 7), од чега су 85 хетероцитати. Његов тренутни индекс компетенције је око 210.
Редовни је и рецензент пројеката ческе националне фондације за науку ГАЦР (Грантовá агентура Ческé републикy) у области наноелектронике, као и угледних међународних часописа са СЦИ листе (Пхyсицал Ревиеw Е, Материалс Ресеарцх Буллетин, Пхyсица А, АИП Адванцес, Апплиед Пхyсицс А, Апплиед Матхематицс анд Цомпутатион, Оптоелецтроницс анд Адванцед Материалс–Рапид Цоммуницатионс). Био је члан организационог одбора међународне конференције ИЦППП18 2015. године.
Тренутно учествује у реализацији два пројекта из Програма интегралних и интердисциплинарних истраживања (ИИИ) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а у оквиру пројекта ИИИ45003 „Оптоелектронски нанодимензионални системи – пут ка примени“ руководи подпројектом “Испитивање електричних карактеристика нових материјала и пројектовање сензора са оптичким влакнима”. Такође, ангажован је и на два дугорочна пројекта од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Учествовао је у реализацији једног међународног ЦОСТ пројекта.
Члан је ИЕЕЕ Нанотецхнологy Цоунцил, ИЕЕЕ Ултрасоницс, Ферроелецтрицс, анд Фреqуенцy Цонтрол и Српског керамичког друштва. Матерњи језик му је српски, говори енглески и немачки. 

Доцент
01.03.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Истраживач сарадник25.01.2012.01.06.2014.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Истраживач приправник01.01.2011.01.01.2012.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Научни сарадник17.06.2014.Катедра за електронику
НазивУ Установи
Оптицке и фотоелектрицне појаве у полупроводницима

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Оптицке и фотоелектрицне појаве у полупроводницима

Мастер рад

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Електрична проводност протеинских структура и њихово моделовање као нанобиоелектонских трансмисионих линија

Докторске студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиSekulić D., Satarić B., Zdravković S., Bugay A., Satarić M.: Nonlinear dynamics of C–terminal tails in cellular microtubules, Chaos, 2016, Vol. 26, No 7, pp. 1-12, ISSN 1054-1500
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSatarić M., Sekulić D., Zdravković S., Ralević N.: A biophysical model of how α–tubulin carboxy–terminal tails tune kinesin–1 processivity along microtubule, Journal of Theoretical Biology, 2017, Vol. 420, pp. 152-157, ISSN 0022-5193
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSatarić M., Sekulić D., Satarić B.: Actin filaments as the fast pathways for calcium ions involved in auditory processes, Journal of Biosciences, 2015, Vol. 40, No 3, pp. 549-559, ISSN 0250-5991
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠiljegović M., Lukić-Petrović S., Sekulić D., Tverjanovich A.: Analysis of the Electrical Parameters of the Glasses of the System Bix(As2S3)100-x, Materials Science in Semiconductor Processing, 2015, Vol. 38, pp. 324-328, ISSN 1369-8001
(М21) Рад у врхунском међународном часописуLazarević Z., Jovalekić Č., Sekulić D., Milutinović A., Baloš S., Slankamenac M., Romčević N.: Structural, electrical and dielectric properties of spinel nickel ferrite prepared by soft mechanochemical synthesis, Materials Research Bulletin, 2013, Vol. 48, No 10, pp. 4368-4378, ISSN 0025-5408
(М21) Рад у врхунском међународном часописуLazarević Z., Jovalekić Č., Milutinović A., Sekulić D., Ivanovski V., Recnik A., Čekić B., Romčević N.: Nanodimensional spinel NiFe2O4 and ZnFe2O4 ferrites prepared by soft mechanochemical synthesis, Journal of Applied Physics, 2013, Vol. 113, No 18, pp. 1-11, ISSN 0021-8979
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSekulić D., Satarić M., Živanov M.: Symbolic computation of some new nonlinear partial differential equations of nanobiosciences using modified extended tanh-function method, Applied Mathematics and Computation, 2011, Vol. 218, No 7, pp. 3499-3506, ISSN 0096-3003
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSekulić D., Satarić B., Tuszynski J., Satarić M.: Nonlinear ionic pulses along microtubules, The European Physical Journal E, 2011, Vol. 34, No 5, ISSN 1292-8941
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSekulić D., Lazarević Z., Satarić M., Jovalekić Č., Romčević N.: Temperature-dependent complex impedance, electrical conductivity and dielectric studies of MFe2O4 (M=Mn, Ni, Zn) ferrites prepared by sintering of mechanochemical synthesized nanopowders , Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015, Vol. 26, No 3, pp. 1291-1303, ISSN 0957-4522
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуČajko K., Sekulić D., Lukić-Petrović S., Šiljegović M., Petrović D.: Temperature–dependent electrical properties and impedance response of amorphous Agx(As40S30Se30)100-x chalcogenide glasses , Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017, Vol. 28, No 1, pp. 120-128, ISSN 0957-4522
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNikolić M., Sekulić D., Vasiljević Z., Luković M., Pavlović V., Aleksić O.: Dielectric properties, complex impedance and electrical conductivity of Fe2TiO5 nanopowder compacts and bulk samples at elevated temperatures, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017, Vol. 28, No 6, pp. 4796-4806, ISSN 0957-4522
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠiljegović M., Sekulić D., Lukić-Petrović S., Petrović D.: Correlation between the microstructure and electrical properties of Bi–As2S3 quasibinar chalcogenides by using AC impedance spectroscopy doi: 10.1007/s10854-015-3937-8, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015, ISSN 0957-4522
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSatarić M., Sekulić D., Satarić B., Zdravković S.: Role of nonlinear localized Ca2+ pulses along microtubules in tuning the mechano–sensitivity of hair cells , Progress in Biophysics and Molecular Biology, 2015, Vol. 119, No 2, pp. 162-174, ISSN 0079-6107
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSekulić D., Lazarević Z., Jovalekić Č., Rečnik A., Romčević M., Hadžić B., Romčević N.: The comparative study of the structural and the electrical properties of the nano spinel ferrites prepared by the soft mehanochemical synthesis, Science of Sintering, 2014, Vol. 46, No 2, pp. 235-245, ISSN 0350-820X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSatarić M., Sekulić D., Živanov M.: Solitonic ionic currents along microtubules, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2010, Vol. 7, No 11, pp. 2281-2290, ISSN 1546-1955
(М23) Рад у међународном часописуLazarević Z., Jovalekić Č., Milutinović A., Sekulić D., Romčević M., Slankamenac M., Romčević N.: Spectroscopy investigation of nanostructured zinc ferrite obtained by mechanochemical synthesis, Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications, 2013, Vol. 7, No 9-10, pp. 720-725, ISSN 1842-6573
(М23) Рад у међународном часописуSekulić D., Satarić M., Živanov M., Bajić J.: Soliton-like pulses along electrical nonlinear transmission line, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2012, Vol. 121, No 5, pp. 53-58, ISSN 1392-1215
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSekulić D., Satarić M.: An improved nanoscale transmission line model of microtubule: The effect of nonlinearity on the propagation of electrical signals , Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2015, Vol. 28, No 1, pp. 133-142, ISSN 0353-3670
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSekulić D., Satarić M.: Microtubule as nanobioelectronic nonlinear circuit, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2012, Vol. 19, No 1, pp. 107-119, ISSN 1451-4869, UDK: 621.3.049.77
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуSekulić D., Lazarević Z., Jovalekić Č., Romčević N.: Electrical characterization of YFeO3 nanoferrite and its potential application for humidity sensing, 5. Advanced Ceramics and Application, Beograd, 21-23 Septembar, 2016, pp. 37-37, ISBN 978–86–915627–4–8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić D., Satarić M.: An improved electrical model of microtubule as biomolecular nonlinear transmission line , 29. International Conference on Microelectronics (MIEL), Beograd, 12-15 Maj, 2014, pp. 111-114, ISBN 978-1-4799-5295-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić D., Živanov M.: Computational study on soliton–like pulses in the nonlinear RLC transmission lines, 35. Microelectronics, Electronics and Electronic Technology – MIPRO, Opatija, 21-25 Maj, 2012, pp. 234-237, ISBN 987–953–233–069–4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić D., Satarić M.: Protein-based nanobioelectronics transmission lines, 28. International Conference on Microelectronics (MIEL), Niš, 13-16 Maj, 2012, pp. 215-218, ISBN 978–1–4673–0235–7
(М52) Рад у часопису националног значајаSekulić D., Satarić M.: Determining energy levels of GaAs/AlGaAs quantum well lasers as a function of thickness quantum well, Tehnika - Novi materijali, 2009, Vol. 18, No 2, pp. 15-20, ISSN 0354-2300
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентЕлектроникаФакултет техничких наука01.03.2017.
Научни сарадникЕлектроникаФакултет техничких наука07.06.2014.
Истраживач сарадникЕлектроникаФакултет техничких наука25.01.2012.
Истраживач приправникЕлектроникаФакултет техничких наука01.01.2011.