Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
181


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 233007
Увод у електронику32107
Теорија електричних кола31117
Дигитална електроника32107
Практикум: инжењерски алати у електроници00112
Енглески језик - средњи20002

Година: 2, Семестар: Летњи

Објектно оријентисано програмирање33007
Увод у микрорачунарску електронику31207
Основи телекомуникација31116
Мерења у електроници20204
Системи и сигнали31104

Година: 3, Семестар: Зимски

Електромагнетика33007
Енглески језик за инжењере 120002
Микропроцесорска електроника30216
Аналогна микроелектронска кола32106
Лабораторијске вежбе из електронике00203
Практична електроника00213

Година: 3, Семестар: Летњи

Академске писане и говорне комуникације на српском језику20002
Микроелектроника32107
Импулсна и дигитална електронска кола32107
Дискретни системи30306
Изборна позиција 133005
Изборна позиција 222006

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција 330306
Изборна позиција 430306
Изборна позиција 530306
Изборна позиција 630306
Изборна позиција 733306
Стручна пракса00032

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција 833006
Изборна позиција 933006
Изборна позиција 1033005
Израда и одбрана дипломског рада0001012
 Документа