Arhiva vesti
Pretraga vesti
Mesec
    


 22.03.2021. - 19:19
PROPISI U OBLASTI SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o ponovnom polaganju prvog kolokvijuma u školskoj 2020/2021 godini

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Propisi u oblasti saobraćaja...

 


12.11.2020. - 14:51
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - OBAVEŠTENjE O PONOVNOM POLAGANjU PRVOG KOLOKVIJUMA U ŠKOLSKOJ 2020/2021 GODINI

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Bezbednost saobraćaja...

 


03.03.2020. - 10:05
PROPISI U OBLASTI SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o ponovnom polaganju prvog kolokvijuma u školskoj 2019/2020 godini

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Propisi u oblasti saobraćaja...

 


28.11.2019. - 08:32
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - OBAVEŠTENjE O PONOVNOM POLAGANjU PRVOG KOLOKVIJUMA U ŠKOLSKOJ 2019/2020 GODINI

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Bezbednost saobraćaja...

 


15.03.2019. - 12:29
PROPISI U OBLASTI SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o ponovnom polaganju prvog kolokvijuma u školskoj 2018/2019 godini

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Propisi u oblasti saobraćaja...

 


09.11.2018. - 09:02
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - OBAVEŠTENjE O PONOVNOM POLAGANjU PRVOG KOLOKVIJUMA U ŠKOLSKOJ 2018/2019 GODINI

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Bezbednost saobraćaja, da će polaganje biti organizovano 15.12.2018. godine u 14:00 časova u amfiteatru A4. ...

 


03.05.2018. - 11:39
PROPISI U OBLASTI SAOBRAĆAJA - OBAVEŠTEN?E O POLAGAN?U ISPITA PUTEM KOLOKVIJUMA U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODINI

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Propisi u oblasti saobraćaj...

 


22.03.2018. - 08:26
PROPISI U OBLASTI SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o ponovnom polaganju prvog kolokvijuma u školskoj 2017/2018 godini

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Propisi u oblasti saobraćaja...

 


05.01.2018. - 12:15
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - OBAVEŠTENjE O PONOVNOM POLAGANjU DRUGOG KOLOKVIJUMA U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODINI

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Bezbednost saobraćaja, da će polaganje drugog kolokvijuma...

 


28.12.2017. - 13:54 
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o polaganju drugog kolokvijuma u školskoj 2017/2018 godini za studente koji su prijavili ponovno polaganje

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Bezbednost saobraćaja u školskoj 2017/2018 godini, da će polaganje drugog kolokvijuma biti organizovano 20.01. 2017. godine u 09:00 časova, u učionici 109A. Drugi kolokvijum mogu da rade samo studenti koji su položili prvi kolokvijum....

 


24.11.2017. - 09:01
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - OBAVEŠTENJE O PONOVNOM POLAGANJU PRVOG KOLOKVIJUMA U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODINI

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Bezbednost saobraćaja...

 


29.04.2017. - 09:17
PROPISI U OBLASTI SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o ponovnom polaganju drugog kolokvijuma u školskoj 2016/2017 godini

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma...