BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - OBAVEŠTENjE O PONOVNOM POLAGANjU DRUGOG KOLOKVIJUMA U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODINI


05.01.2018. - 12:15
Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Bezbednost saobraćaja, da će polaganje drugog kolokvijuma biti organizovano 20.01.2018. godine u 09:00 časova u učionici 109A. Na drugi kolokvijum mogu izaći studenti koji su položili prvi kolokvijum.