Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Mirović dr Valentina
Redovni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Saulić Nenad
Asistent sa doktoratom

 Sekretar katedre
Matični studijski programi
Osnovne akademske studije
Master akademske studije
Doktorske studije