Aktuelne vesti


03.03.2020. - 10:05
PROPISI U OBLASTI SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o ponovnom polaganju prvog kolokvijuma u školskoj 2019/2020 godini

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Propisi u oblasti saobraćaja...

 


28.11.2019. - 08:32
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - OBAVEŠTENjE O PONOVNOM POLAGANjU PRVOG KOLOKVIJUMA U ŠKOLSKOJ 2019/2020 GODINI

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Bezbednost saobraćaja...