PROPISI U OBLASTI SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o ponovnom polaganju prvog kolokvijuma u školskoj 2019/2020 godini


03.03.2020. - 10:05
Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Propisi u oblasti saobraćaja, da će polaganje biti organizovano 09.05.2020. godine u 09:00 časova u učionici 109A. Prijavu polaganja kolokvijuma treba sprovesti u studentskoj službi do 15.04.2020.