BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o polaganju drugog kolokvijuma u školskoj 2017/2018 godini za studente koji su prijavili ponovno polaganje


28.12.2017. - 13:54 
Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Bezbednost saobraćaja u školskoj 2017/2018 godini, da će polaganje drugog kolokvijuma biti organizovano 20.01. 2017. godine u 09:00 časova, u učionici 109A. Drugi kolokvijum mogu da rade samo studenti koji su položili prvi kolokvijum.