PROPISI U OBLASTI SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o ponovnom polaganju prvog kolokvijuma u školskoj 2017/2018 godini


22.03.2018. - 08:26
Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Propisi u oblasti saobraćaja, da će polaganje biti organizovano 21.04.2018. godine u 09:00 časova u učionici 109A.