PROPISI U OBLASTI SAOBRAĆAJA - Obaveštenje o ponovnom polaganju prvog kolokvijuma u školskoj 2020/2021 godini


22.03.2021. - 19:19

Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Propisi u oblasti saobraćaja, da će polaganje biti organizovano 24.04.2021. godine u 08:00 časova u učionicama 203, 204 i 205. Prijavu polaganja kolokvijuma treba sprovesti u studentskoj službi do 16.04.2021.