BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - OBAVEŠTENjE O PONOVNOM POLAGANjU PRVOG KOLOKVIJUMA U ŠKOLSKOJ 2020/2021 GODINI


12.11.2020. - 14:51
Obaveštavaju se studenti koji su prijavili polaganje ispita putem kolokvijuma iz predmeta Bezbednost saobraćaja, da će polaganje biti organizovano 20.12.2020. godine u 15:30 časova u učionicama 203,205,208.

Poslednji rok za prijavu polaganja u studentskoj službi je 30.11.2020