На функцији: Руководилац центра


Звање Од До
проф. др Ивана Ковачић Редовни професор 17.10.2014. Центар за вибро-акустичке системе и обраду сигнала ЦЕВАС 20141017