Активности и визија развоја


25.10.2014. - 13:10 
У складу са Законом о научно-истраживачкој делатности и Правилником о критеријумима и мерилима за додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности, научно-истраживачки рад и финансирање центра изузетних вредности, ЦЕВАС ће обухватити следеће сегменте научно-истраживачког рада и активности:

1) научна истраживања високог квалитета,
2) рад са младим истраживачима,
3) научно усавршавање истраживача у реномираним иностраним центрима,
4) научно усавршавање младих истраживача из иностранства,
5) развој међународне сарадње и организацију научних скупова, интензивних научних курсева, семинара и предавања,
6) учешће на међународним скуповима са предавањима по позиву,
7) набавку опреме за научни рад и сл.

Визија развоја ЦЕВАС-а је да својим активностима и резултатима омогући својим члановима и Центру као целини заузимање високог места у друштву најбољих, што је у складу са генералном визијом Факултета техничких наука.