Актуелне вести


16.12.2015. - 22:23
Семинар ЦЕВАС-а ЗИМА 2015

Уторак, 22.12.2015. од 13.30х, Свечана сала ФТН-а

„ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА АРТИКУЛОГРАФИЈА”
др Мишко Суботић
Директор Центра за унапређење животних активности (ЦУЖА)