Информације

 

Центар за вибро-акустичке системе и обраду сигнала ЦЕВАС је статутарна организациона јединица Факултета техничких наука у Новом Саду, основана октобра 2014. године.

Делатност ЦЕВАС-а је приоритетно научна, и обједињује три истраживачке групе са Факултета техничких наука у Новом Саду:
• група за нелинеарну динамику и осцилације
• група за акустику и говорне технологије
• група за обраду биомедицинских сигнала.

Одговорна лица
Недостаје слика

Ковачић др Ивана
Редовни професор

 Руководилац центра
Оснивање ЦЕВАС-а подржано је одлуком Савета Факултета техничких наука у Новом Саду од 17.10.2014. године.