Циљеви


26.10.2014. - 13:07 
Удруживање истраживачких група у ЦЕВАС има за циљ:

• остваривање континуалног, одрживог нивоа научних резултата високог квалитета,
• креирање платформе за повећање видљивости у међународној научној заједници,
• даљи развој међународне сарадње (уговори о сарадњи, институционализација заједничких програма и сл.),
• повезивање тимова и учвршћивање међусобних веза као основа за остваривање максималне добити од регионалних, националних и међународних организација, инвестиционих и истраживачких пројектних програма,
• набавку опреме за лабораторију (Sound&Vibration Lab), која би садржала, између осталог, анехоичну и реверберациону комору, које недостају на Универзитету у Новом Саду,
• промоцију кооперације између основних (теоријских) научних дисциплина и техничко-технолошких дисциплина,
• стимулацију интересовања и интензивирање ангажовања младих истраживача.