Организација


27.10.2014. - 12:59 

ЦЕВАС чине три групе:
• Група за нелинеарну динамику и осцилације
(руководилац проф. др Ивана Ковачић)
• Група за акустику и говорне технологије
(руководилац проф. др Владо Делић)
• Група за обраду биомедицинских сигнала
(руководилац проф. др Драгана Бајић)

Заједнички именитељ све три групе су осцилације – њихово генерисање, моделовање, анализа, контрола и примена.
Удруживање ове три истраживачке групе за примарни циљ има остваривање присније сарадње и синергијске интеграције као основе за кооперативну иновативност у области истраживања широког спектра система које карактеришу осцилаторни сигнали и осцилаторни феномени. Са овог становишта изучавају се теоријски и практични вибро-акустички проблеми структуралног инжењерства, али и живих организама – приоритетно човека. Истраживања усмерена ка човеку обухватају анализу и обраду звука са акцентом на говорну комуникацију између човека и машине, уз моделовање процеса артикулације и перцепције говора. Развијају се методе обраде структуралних и говорних сигнала, а посебна пажња се придаје развоју метода обраде и анализе физиолошких сигнала за аналитичку подршку медицинској дијагностици/прогностици, уз оптимизацију преноса сигнала.