Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Сечујски др Милан
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 233007
Вероватноћа, статистика и случајни процеси32106
Сигнали и системи32208
Развојни алати у телекомуникацијама и обради сигнала 130307
Енглески језик - средњи20002

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи дигиталних комуникација32107
Увод у комуникационе мреже31107
Дигитална обрада сигнала31107
Увод у дигиталну и микрорачунарску електронику30307
Изборни предмет 100002

Година: 3, Семестар: Зимски

Дигиталне модулације21206
Увод у теорију информација32106
IP технологије20205
Дигитални филтри22106
Изборни предмет 233006
Изборни предмет 300002

Година: 3, Семестар: Летњи

Оптимизација у комуникацијама и обради сигнала21105
Дигитална обрада слике30205
Изборни предмет 421305
Изборни предмет 531106
Логичко пројектовање рачунарских система40408

Година: 4, Семестар: Зимски

Моделовање и симулација комуникационих система21206
Машинско учење 130206
Развојни алати у телекомуникацијама и обради сигнала 220204
Изборни предмет 6000010
Стручна пракса00064

Година: 4, Семестар: Летњи

Предузетништво у информационо-комуникационим технологијама22004
Изборни предмет 7000010
Изборни предмет 800006
Дипломски рад - истраживачки рад00004
Дипломски рад - израда и одбрана00056
 Документа