Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
181


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 23300.007
Управљање, моделовање и симулација система3120.007
Електроенергетски системи3201.007
Енглески језик - средњи2000.002
Изборни предмет 13210.007

Година: 2, Семестар: Летњи

Електрична мерења3040.007
Објектно оријентисано програмирање3300.007
Електроенергетски претварачи3120.007
Енглески језик - напредни средњи2000.002
Изборни предмет 231-30-20.007

Година: 3, Семестар: Зимски

Електромагнетика3300.007
Енергетска електроника 12110.005
Анализа ЕЕС 13100.006
Енглески језик за инжењере 12000.002
Електричне машине 12200.005
Изборни предмет 330-30-30.007

Година: 3, Семестар: Летњи

Електричне машине 22200.005
Енергетска електроника 22110.005
Електродистрибутивни системи3300.006
Анализа ЕЕС 23100.005
Енглески језик за инжењере 22000.002
Изборни предмет 431-21-20.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Електричне машине 33210.006
Електромоторни погони2200.004
Примена микропроцесора у електроенергетици3120.006
Изборни предмет 530-30-30.006
Изборни предмет 630-20-20.005
Стручна пракса0003.002

Година: 4, Семестар: Летњи

Регулација електромоторних погона2200.004
Управљање енергетским претварачима2110.004
Енергетска електроника у погону и индустрији2020.005
Испитивање електричних машина3030.006
Израда и одбрана дипломског рада00010.0012
 Документа