Асистент са докторатом др Страхил Гушавац


Недостаје слика

др Страхил Гушавац

Асистент са докторатом


Телефон021/485-4532
E-mail
Академско звањеАсистент са докторатом

Асистент Страхил Гушавац Герић рођен је 1963. године у Дрнишу. Дипломирао је на Факултету тенучких наука у Новом Саду 1988 године, магистрирао на Електроенергетском одсеку Електротехничког факултета у Београду 1999. Од 1989 до 1992 радио је у Беочинској фабрици цемента. Од 1992. године ради као асистент-приправник на ФТН у Новом Саду. Од 1999 је асистент на истом факултету. Страхил Гушавацћ је као аутор, односно коаутор објавио 4 чланка у међународним и домаћим часописима, 40 чланака на међународним и домаћим конференцијама. Радио је на већем броју домаћих стручних и научних студија и пројеката.

Асистент са докторатом
14.11.2021.
НазивУ Установи
Утицај паралелно вођених водова на стује кратких спојева

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1988

Техничка анализа експлоатационе поузданости електроенергетских постојења индустрије цемента

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1999

Развој методологије за ефикасно одржавање надземних водова уз уважавање поузданости

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значајаLj. Gerić, S. Gušavac : Analysis of Electric Power Consumption and Possibilities of Load Management in the Cement Factory of Beočin, Monograph : Contemporary Problems in Power Engineering, Edited by D. Gvozdenac, J. Xypteras and M. Dimić, Faculty of Tehnical Sciences - Novi Sad (Yugoslavia) and Aristotel University - Thessaloniki (Greece), 1995., pp. 133-141. ISSN 0354-8449, 621.3(082).
(М12) Монографија међународног значајаLj. Gerić, P. Đapić, S. Gušavac : Direct Load Control in Residential Sector of Electrical Power System, Monograph : Contemporary Problems in Power Engineering, Edited by D. Gvozdenac, J. Xypteras and M. Dimić, Faculty of Tehnical Sciences - Novi Sad (Yugoslavia) and Aristotel University - Thessaloniki (Greece), 1995., pp. 237-250. . ISSN 0354-8449, 621.3(082).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниS. Gušavac, M. Nimrihter, Ž. Savanović, D. Melović,: Sophisticated Estimation of Damages Due to Outage Costs in Industry, by Method of Tehnological Process Simulation, 2003 IEEE Bologna Power Tech Conference, June 23th-26th, Bologna, Italy, paper 399.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниS. Gušavac, M. Nimrihter, S. Novaković, Ž. Savanović: Overhead Lines Maintenance Information System, Colloquium on Overhead Lines Revitalization, Beograd, May 06-10,2003, paper R3-01. ISBN 86-82317-46-X, 621.316.1(082)
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Љ. Герић, П. Ђапић, С. Гушавац, М. Нимрихтер : Директна контрола оптерећења у конзуму широке потрошење, Монографија “Савремени аспекти електроенергетике”, уредио В. Катић, Факултет техничких наука - Институт за енергетику и електронику, Нови Сад, 1995, стр. 67-85., 621.31(082)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаС. Гушавац,С. Ђукић, Ј. Лукић и Љ. Кричка : Оцена стања темеља и стубова надземног вода, , Електропривреда, број 1, 2008, ИССН 0013-5755, УДЦ 620.9, Београд, стране 82-95, УДК: 624.153.542.2, 621.315
(М72) Одбрањен магистарски радТехничка анализа експлоатационе поузданости електроенергетских постеојења индустрије цемента
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРазвој методологије за ефикасно одржавање надземних водова уз уважавање поузданости
(М23) Рад у међународном часописуС. Гушавац, М. Нимрихтер, Љ. Герић : Estimation of overhead line condition, Electric Power Systems Research 78 (2008) 566–583., ISSN 0378-7796.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент са докторатомЕлектроенергетикаФакултет техничких наука14.11.2021.
ДоцентЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду14.11.2016.
ДоцентЕлектроенергетикаФакултет техничких наука07.10.2011.
Асистент - стари називЕлектроенергетика13.03.2011.
Асистент - стари називЕлектроенергетикаФакултет техничких наука12.03.2008.
Асистент - стари називЕлектроенергетикаФакултет техничких наука30.04.2004.
Асистент - стари називЕлектроенергетикаФакултет техничких наука01.05.2000.