доц. др Саво Ђукић


Недостаје слика

др Саво Ђукић

Доцент


Телефон021/485-2585
E-mail
Академско звањеДоцент

Рођен 07.12.1983. године у Новом Саду, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао 2007. године на Факултету техничких наука, Нови Сад, смер електроенергетика, са просечном оценом 9,97. Неколико пута награђиван за постигнуте успехе током студирања.
2008. године уписао је докторске студије на Факултету техничких наука, Нови Сад, смер електроенергетика. Као студент докторских студија стипендиран је од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду од 2008. до 2012. године. У истом периоду учествовао је на неколико научних пројеката финансираних од стране тог министарства. Докторску дисертацију је одбранио 2014. године на тему редукције динамичких модела електроенергетског система.
Од 2007. до 2012. године је радио као стручни сарадник код два послодавца на пословима израде и техничке контроле техничке документације на изградњи великих инфраструктурних објеката у Републици Србији. Стручни испит је положио 2011. године, а исте године је постао члан Инжењерске коморе Србије и добио две лиценце одговорног пројектанта. Од 2012. до 2014. године је радио у „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад у Сектору енергетике. Од 01.01.2015. ради на Факултету техничких наука, Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, Катедра за електроенергетику са седиштем у Новом Саду на радном месту доцент.
Коаутор је неколико научних и стручних радова објављених у домаћим и међународним часописима, као и неколико радова саопштених на домаћим и међународним конференцијама из области електроенергетских система. Рецезент је у међународном часопису ИЕЕЕ Трансацтионс он Поwер Сyстемс.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.01.2015.31.08.2021.Катедра за електроенергетику и примењено софтверско инжењерство
НазивУ Установи
Прорачун струја кратких спојева применом савремених програмских алата и стандардних инжењерских анализа

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Редукција динамичких модела електроенергетског система применом теорије балансних реализација и апроксимативних бисимулационих релација и функција

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиСтанковић А., Ђукић С., Сарић А.: Approximate bisimulation-based reduction of power system dynamic models, IEEE Transactions on Power Systems, 2015, vol. 30, no. 3, pp. 1252-1260
(М21) Рад у врхунском међународном часописуЂукић С., Сарић А.: A new approach to physics-based reduction of power system dynamic models, Electric Power System Research, 2013, vol. 101, no. 1, pp. 17-24
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЂукић С., Сарић А.: Dynamic model reduction: an overview of available techniques with application to power systems, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2012, vol. 9, no. 2, pp. 131-169
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЂукић С., Сарић А., Станковић А.: Approximate bisimulation-based reduction of power system dynamic model with application to transient stability analysis, North American Power Symposium (NAPS), Manhattan, Kansas, USA, September 2013
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГушавац С., Ђукић С., Маравић Н., Герић Љ.: Економско вредновање варијанти уз уважавање еколошких аспеката при пројектовању осветљења саобраћајница, Енергија, 2010, бр. 4, стр. 27-34
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГушавац С., Ђукић С., Лукић Ј., Кричка Љ.: Оцена стања темеља и стубова надземног вода, Електропривреда, 2008, бр. 1, стр. 82-95
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂукић С., Чолић О.: Стратегије регулације напона и фактора снаге за синхроне генераторе у дистрибутивним мрежама, 9. Саветовање о електродистрибутивним мрежама Србије са регионалним учешћем – ЦИРЕД, Врњачка Бања, Србија, септембар 2014
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂукић С., Сарић А.: Естимација параметара динамичког модела оптерећења применом мерења синхронизованих фазора, 30. Саветовања ЦИГРЕ Србија, Златибор, Србија, мај-јун 2011
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГушавац С., Нимрихтер М., Ђукић С.: Анализа пролазних отказа надземних водова мреже ЕМС-а, 30. Саветовање ЦИГРЕ Србија, Златибор, Србија, мај-јун 2011
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГушавац С., Нимрихтер М., Ђукић С.: Актуелне методе електричне реконструкције надземних водова, 30. Саветовање ЦИГРЕ Србија, Златибор, Србија, мај-јун 2011
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГушавац С., Ђукић С., Богићевић Д., Мочевић Б.: Модели одржавања електромотора, ВИИИ Сyмпосиум он Индустриал Елецтроницс, Бања Лука, Република Српска, новембар 2010
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГушавац С., Ђукић С., Нимрихтер М., Герић Љ., Ловрић Д.: Рангирање стања надземних водова на основу података из експлоатације, 29. Саветовање ЦИГРЕ Србија, Златибор, Србија, мај-јун 2009
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГушавац С., Нимрихтер М., Герић Љ., Ђукић С.: Оцена значаја надземног вода, 28. Саветовање ЦИГРЕ Србија, Врњачка Бања, Србија, септембар-октобар 2007
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЂукић С.: Редукција динамичких модела електроенергетског система применом теорије балансних реализација и апроксимативних бисимулационих релација и функција, Нови Сад, 2014, стр. 1-107
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду01.01.2020.
ДоцентЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду01.01.2015.