Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Стрезоски др Владимир
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 233007
Управљање, моделовање и симулација система31207
Електроенергетски системи33008
Изборни предмет 133006
Енглески језик - средњи20002

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи управљања у електроенергетици33007
Електрична мерења30407
Електроенергетски претварачи31207
Изборни предмет 233007
Енглески језик - напредни средњи20002

Година: 3, Семестар: Зимски

Електромагнетика33007
Анализа електроенергетских система 131005
Електричне машине 122005
Енергетска електроника 121105
Изборни предмет 333006
Енглески језик за инжењере 120002

Година: 3, Семестар: Летњи

Анализа електроенергетских система 231005
Електричне машине 222005
Енергетска електроника 221106
Електродистрибутивни системи33006
Изборни предмет 431206
Енглески језик за инжењере 220002

Година: 4, Семестар: Зимски

Разводна постројења33005
Примена рачунарских алата у електроенергетици20203
Изборни предмет 532006
Изборни предмет 622006
Изборни предмет 722006
Стручна пракса00064

Година: 4, Семестар: Летњи

Анализа и управљање дистрибутивних мрежа33006
Релејна заштита32005
Експлоатација електроенергетских система32005
Анализа електроенергетских система 322004
Дипломски рад - истраживачки рад00004
Дипломски рад - израда и одбрана00056
 Документа