проф. др Горан Швенда


Недостаје слика

др Горан Швенда

Редовни професор


Телефон021/485-4535
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Горан С. Швенда рођен је 14. јуна 1962. год. у Сомбору где је завршио средњу електротехничку школу. Дилпомирао је јуна 1988. год. на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер електротехника, одсек енергетика. Магистарски рад је одбранио на Електротехничком факултету у Београду, у априлу 1994. год. На истом факултету, 2001. год одбранио је докторску дисертацију под насловом "Моделовање система уземљења електричних мрежа и постројења у фазним координатама". Од јула 1988. год. је у сталном радном односу на Институту за енергетику, електронику и телекомуникације при Факултету техничких наука у Новом Саду, где је прво као асистент, а од 2002. год. као наставник ангажован у извођењу наставе и изради студија и пројеката везаних како за преносне тако и дистрибутивне мреже. Од 1990. године је секретар Катедре за Електроенергетске системе, а од 2015. члан Савета Факултета техничких наука. Горан С. Швенда је објавио два уџбеника и више од 80 радова од којих је једанаест објављено у водећим светским часописима.

Редовни професор
01.02.2015.
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Анализа активне снаге губитака у високонапонској мрежи САП Војводине и могућности за њихово смањење

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1988

Расподела струја квара при земљоспојевима на надземним водовима

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1994

Моделовање система уземљења електричних мрежа и постројења у фазним координатама

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаЧапко Д., Ердељан А., Поповић М., Швенда Г.: An Optimal Relationship-Based Partitioning of Large Datasets, LNCS, Springer Verlag, 2010, стр. 555-558, ИСБН 978-3-642-15575-8
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиШвенда Г., Симендић З., Стрезоски В.: Advanced Voltage Control Integrated in DMS, Electrical Power & Energy Systems, Vol. 43, Issue 1, December 2012, pp. 333-343 , ИССН 0142-0615; ДОИ: 10.1016/ј.ијепес.2012.05.014
(М21) Рад у врхунском међународном часописуШвенда Г., Нахман Ј.: Transformer Phase Coordinate Models Extended for Grounding System Analysis, IEEE Trans. on Power Delivery, 2002, Вол. 17, Но 4, пп. 1023-1029
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуГ.Швенда, В.Стрезоски, С.Кањух: Real-life distribution state estimation integrated in the distribution management system, International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 27, Issue 5, e2296, May 2017
(М23) Рад у међународном часописуN.Nedić, G.S.Švenda: Workflow Management System for DMS; Information Technology and Control, Vol. 42, No. 4, 2013, pp. 373-385; DOI: 10.5755/j01.itc.42.4
(М23) Рад у међународном часописуЧапко Д., Ердељан А., Швенда Г., Поповић М.: A Dynamic Repartitioning of Large Data Model in Distribution Management Systems, Electronics and electrical engineering, 2012, Вол. 5, Но 121, пп. 1392-1215, ИССН 1392-1215
(М23) Рад у међународном часописуD.Capko, A.Erdeljan, G.S.Švenda, M.Popovic: Dynamic Repartitioning of Large Data Model in Distribution Management Systems, Electronics and Electrical Engineering, T 120 System Engineering, Computer Technology, Kaunas University of Technology, Vol. 120, No. 4, May 2012, pp. 83-88 ДОИ: хттп://дx.дои.орг/10.5755/ј01.еее.120.4.1461
(М23) Рад у међународном часописуВ.Стрезоски, Д.Поповић, Д.Бекут, Г.С.Швенда: DMS – Basis for increasing of green distributed generation penetration in Distribution Network, Thermal Science – International Scientific Journal, Vol.16, Suppl. 1, PP.S1-S279, Belgrade, 2012, pp. s189-s203
(М23) Рад у међународном часописуЧапко Д., Ердељан А., Поповић М., Швенда Г.: An Optimal Initial Partitioning of Large Datasets in Utility Management Systems, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2011, Вол. 11, Но 4, пп. 41-46, ИССН 1582-7445
(М23) Рад у међународном часописуСтрезоски В., Швенда Г., Бекут Д.: Extension of the Canonical Model Application for Calculation on Power Systems Under Fault Conditions; Electrical Power & Energy Systems, No. 25, 2003, pp. 567-575.
(М23) Рад у међународном часописуНахман Ј., Г. Свенда: Power and Earthing System Modeling in Natural Coordinates; International Journal of Electrical Power & Energy Systems, No. 24, 2002, pp. 541-549; DOI: 10.1016/S0142-0615(01)00062-X
(М23) Рад у међународном часописуГ.С.Швенда, Ј.М.Нахман: Transformer Phase Coordinate Models Extended for Grounding System Analysis; IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 17, No. 4, October 2002, pp. 1023-1029
(М23) Рад у међународном часописуБекут Д., Швенда Г., Стрезоски В.: Dead Zone Phenomenon in Distance Relaying of Overhead Transmission Lines, Electrical Power System Research, 2000, Но 56, пп. 1-8
(М23) Рад у међународном часописуN.Nedić, G.S.Švenda: A Comparation of DMS Workflows Scheduling Concepts; Journal of Information Technology and Control, Vol. 47, No. 1, 2018, pp. 93-106; DOI: 10.5755/j01.itc.47.1.18062
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШвенда Г., Кузмановић С., Овцин З.: Application of Statistic Methods in Smart Distribution Grid Concept, The 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems – ECOS 2011, Novi Sad, Serbia, 4-7 July 2011, Track 1 – Topic: Electricity Transmission and the Smart Grid, pp: 974-986
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЧапко Д., Ердељан А., Поповић М., Швенда Г.: An Optimal Relationship-Based Partitioning of Large Datasets, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad: Springer, http://www.springerlink.com/content/05p715lgt16t2012/ сви уредници : Барбара Цатаниа, Мирјана Ивановиц, Бернхард Тхалхеим (Едс.), 20-24 Септембар, 2010, пп. 547-550, ИСБН 0302-9743
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКузмановић С., Швенда Г., Овчин З.: Practical Statistical Methods in Distribution Load Estimation, 20. International Conference on Electricity Distribution - CIRED, Prague, 8-11 June 2009, Session No.4, Paper 0585, ИСБН 978-1-84919-160-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШвенда Г., Стрезоски В., Симендић З., Мијатовић В.: Real-Time Voltage Control Integrated in DMS, 20. International Conference on Electricity Distribution - CIRED, Prague, 8-11 June 2009, Session No.3, Paper 0699, ИСБН 978-1-84919-160-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШвенда Г., Кањух С., Миранда В., Коњић Т.: Using a Fuzzy Modeling in Decision Making for Planning Under Uncertainty with Risk Analysis Paradigm 8-th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering, NEURAL 2006, Београд: 25-27 Септембар, 2006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZ.J.Simendić, G.S.Švenda V.C.Strezoski: Software for Automatic Voltage Regulation Implemented in Remote Terminal Unit, 21-th International Conference on Electricity Distribution – CIRED, Frankfurt, Germany, 6-9 June 2011, Session No.3, Paper 1107; ИССН : 2032-9644
(М41) Истакнута монографија националног значајаГ.С.Швенда: Основи електроенергетике – Математички модели и прорачуни; едиција: Техничке науке – Уџбеници, бр. 177, Факултет техничких наука у Новом Саду, Нови Сад, 2007.
(М41) Истакнута монографија националног значајаТ.Коњиц, Г.С.Швенда: Одлучивање и оптимизација; Уџбеник Факултета електротехнике, Универзитет у Тузли, Тузла, Босна и Херцеговина, 2010.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду14.11.2013.
ДоцентЕлектроенергетикаФакултет техничких наука17.07.2002.
Асистент - стари називЕлектроенергетикаФакултет техничких наука01.12.1998.
Асистент - стари називЕлектроенергетикаФакултет техничких наука30.12.1994.