Предмет: Експлоатација електроенергетских система (17 - EE411B)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областЕлектроенергетика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Сагледавање основних аспеката експлоатације електроенергетских система (ЕЕС-а), односно методологија и алгоритама којима се оптимизирају поједини проблеми експлоатације производних и преносних капацитета. Циљ је и оспособљавање студената за решавање појединих практичних програма вођења ЕЕС-а кроз диспечерско управљање и доношење одлука о оптимизацији погона. Један од циљева је и обучавање студената за коришћење готових програмских пакета за оптимизацију погона кроз менаџмент ЕЕС-а. Циљ је и сагледавање утицаја дерегулације тржишта електричне енергије и електропривреде на процес оптималне експлоатације ЕЕС-а.
На крају курса студенти су у могућности да: - Сагледају основне техничко-економске карактеристике најважнијих елемената ЕЕС-а: класичне производне јединице (хидро и термо електране), преносна и дистрибутивна мрежа (водови и трансформатори), потрошачка подручја и нови и обновљиви извори енергије. - Моделују поједине физичке ефекте који се јављају у појединим експлоатационим условима. - Формулишу и реше основне аналитичке функције експлоатације ЕЕС-а. - Користе поједине софтверске пакете за оптимизацију и симулацију диспечерског управљања у реалним производно-преносним мрежама. - Доносе одговарајуће закључке на бази добијених резултата, у циљу оптимизације експлоатације ЕЕС-а.
- Енергетско-експлоатационе карактеристике потрошача. Дијаграми и криве трајања оптерећења. Апроксимације криве трајања оптерећења. - Енергетско-експлоатационе карактеристике хидроелектрана. Хидрограм и крива трајања протока. Моделовање хидрауличких турбина и хидроагрегата. Погонска ограничења. Прорачун снаге и енергије. Трошкови производње. - Енергетско-експлоатационе карактеристике термоелектрана. Основне енергетске карактеристике термоелектрана, гасно-турбинских и термоелектрана са комбинованим циклусом. Трошкови производње. - Нови и обновљиви извори електричне енергије: ветроелектране и фотонапонске електране. - Сигурност ЕЕС-а и коефицијенти осетљивости. - Економски аспекти експлоатације ЕЕС-а. Функције погонских трошкова и ограничења. Оптимална расподела оптерећења у термо и хидро системима. Хидро-термо координација. - Оптимални токови снага. Функције циља и ограничења. Методе решавања. - Основни појмови о регулацији учестаности и активних снага. Примарна, секундарна и терцијарна регулација. - Тржиште електричне енергије и експлоатација дерегулисаних ЕЕС-а. Тржиште енергије и тржиште помоћних услуга. Локална маргинална цена. Трошкови транзита енергије.
Предавања; аудиторне вежбе; консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
М. С. Ћаловић, А. Т. Сарић и П. Ч. СтефановЕксплоатација електроенергетских система у условима слободног тржишта2005Технички факултет, ЧачакСрпски језик
М. С. Ћаловић и А. Т. СарићЗбирка решених задатака из експлоатација електроенергетских система, Друго допуњено и проширено издање2006Технички факултет, ЧачакСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада40.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Швенда др Горан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Обренић др Марко
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Симић Никола
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Лазаревић Дарко
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ковачки др Невен
Доцент

Аудиторне вежбе