Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства (Дипл. инж. биомед. инжењ.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Биомедицинско инжењерство: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Медицинске науке)


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Раније се на Биомедицинско инжењерство гледало као на инжењерство примењено у медицини, међутим данас се тај појам дефинише као развој, проширења и примена инжењерских наука у сврху бољег разумевања физиологије и патофизиологије, као и дијагноза и третмана код повреда и болести. Крајњи циљ те нове области је опште побољшање услова живота. Протеини, ћелије, ткива и органи показују необичан спектар материјалних својстава и структуре који покрива широк опсег различитих функција. Проучавање сложености форми и мултифункционалности у људском телу представља изазов и за лекаре и инжењере јер су нова достигнућа у медицини и развој инжењерства увек ишли заједно....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Јорговановић др Никола
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 14400.008
Физика2110.004
Основи електротехнике3210.006
Основе рачунарства и програмирања3030.005
Механика3300.007

Година: 1, Семестар: Летњи

Основи електронике3200.005
Основе анатомије за инжењере2020.005
Основе рачунарства и објектног програмирања3030.005
Увод у сигнале и системе2120.005
Математика 24400.008
Енглески језик за инжењере2000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Микропроцесорски системи у медицини3020.005
Електрична и електронска мерења2030.005
Основе биомедицинског инжењерства3020.005
Физиологија са патофизиологијом2020.005
Енглески језик за биомедицинско инжењерство2000.002
Дигитална обрада биомедицинских сигнала2110.004
Изборна позиција 1200-20.004

Година: 2, Семестар: Летњи

Системи аутоматског управљања3210.006
Моделовање и симулација система3030.006
Биомеханика4300.007
Рехабилитациони уређаји и системи3030.005
Материјали и технологије израде електронских кола2120.006

Година: 3, Семестар: Зимски

Примена радио и микроталаса у медицини3200.005
Изборна позиција 22020.004
Анализа и обрада биомедицинских сигнала3200.005
Изборна позиција 331-21-20.006
Биомедицинска инструментација3030.006
Вероватноћа и математичка статистика2110.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Биомедицински инжењеринг у спортској физиологији2020.005
Неуроинжењеринг3030.006
Биомеханика непрекидних средина3100.005
Сензори и актуатори у медицини3010.005
Изборна позиција 43030.006
Стручна пракса0006.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Основе неуралних протеза3030.006
Машинско учење 13020.006
Изборна позиција 52020.004
Изборна позиција 62110.004
Изборна позиција 730-11-20.005
Изборна позиција 82020.005

Година: 4, Семестар: Летњи

Опрема и системи за помоћ старим, оболелим и хендикепираним3030.005
Обрада слике у медицини3020.005
Неурорехабилитациони микропроцесорски системи3020.005
Изборна позиција 92-30-11-20.005
Завршни рад - истраживачки рад0000.005
Завршни рад - израда и одбрана0004.005