Seminar CEVAS-a
Seminar CEVAS-a se održava tromesečno, sa početkom godišnjih doba.
Predavači po pozivu izlažu svoje naučno-istraživačke rezultate iz oblasti koje pokriva CEVAS.

LETO 202219.06.2022.20220619
PROLEĆE 202225.03.2022.20220325
ZIMA 201919.12.2019.20191219
JESEN 201913.09.2019.20190913
PROLEĆE 201915.03.2019.20190315
ZIMA 201809.12.2018.20181209
JESEN 201802.10.2018.20181002
LETO 201812.06.2018.20180612
PROLEĆE 201822.03.2018.20180322
ZIMA 201715.12.2017.20171215
JESEN 201718.09.2017.20170918
LETO 201730.06.2017.20170630
PROLEĆE 201716.03.2017.20170316
JESEN 201622.09.2016.20160922
LETO 201614.06.2016.20160614
ZIMA 201523.03.2016.20160323
JESEN 201516.12.2015.20151216
LETO 201516.12.2015.20151216
PROLEĆE 201516.12.2015.20151216
ZIMA 201416.12.2015.20151216